Met een motie vraagt D66Velsen het college om actief ideeën op te halen bij bewoners voor tijdelijke invullingen van de grond van voormalig buurthuis De Spil.

De sloop van buurthuis De Spil aan de Frans Halsstraat in de Paterskerkbuurt in IJmuiden-Zuid liep op verzet van inwoners en vrijwilligers. Waarom iets slopen als er nog activiteiten plaatsvinden die gewild zijn, zoals de fietswerkplaats? Dit vroeg raadslid Joanna van der Zanden zich ook af. Zij nam contact op met de wethouder en betrokkenen en kwam net als de wethouder tot de conclusie dat sloop voor dit gebouw onvermijdelijk was. Maar om vervolgens de grond, zoals inwoners vreesden: “Jaren braak te laten liggen”, leek D66Velsen ook geen goed plan.

Onveilig gevoel

De gemeenteraad had eerder al besloten dat een deel van het maatschappelijk vastgoed moest worden afgestoten en De Spil was hier er een van. Daarbij was de staat van De Spil zo slecht dat het onderhoud ervan niet zonder risico’s aan vrijwilligers zou kunnen worden overgedragen. De Fietswerkplaats is inmiddels verhuist, al is het in een verkleinde vorm en De Spil is gesloopt. De opmerking van inwoners over dat de grond dan vast braak blijft liggen bleef bij Joanna hangen. Braakliggende grond middenin een woonwijk draagt niet bij aan de leefbaarheid in een wijk. Het geeft daarbij een onveilig gevoel.
Voorlopig wordt hier ook niet gebouwd. Dit stukje grond valt onder de ontwikkeling ‘van Pont tot Park’ en het duurt nog even voordat de plannen hiervoor bouwrijp zijn. Maar wat te doen in de tussentijd?
Tijdelijke invulling kan hiervoor een oplossing zijn. In Velsen hebben we inmiddels een paar mooie voorbeelden zoals de tuintjes op het sportveld in Driehuis van Stichting Wortels en zo. Maar wachten op een moment dat er een initiatief komt vanuit de buurt leek D66Velsen risicovol. Beter is het om als gemeente aan te geven dat ideeën en initiatieven van inwoners welkom zijn. Om actief te communiceren dat er mogelijkheden zijn voor tijdelijke invulling en hiervoor budget te reserveren.

Samenspel

Met een motie vreemd aan de orde van de dag nam D66Velsen het initiatief om het college opdracht te geven ervoor te zorgen dat de grond niet jaren braak blijft liggen. En om deze tijdelijk terug te geven aan de wijk. De motie werd vooraf al door de meerderheid van de fracties ondersteunt. Tijdens de raadsvergadering kwam Wethouder Dinjens met een wijzigingsvoorstel om het budget hiervoor niet uit het participatiepotje te halen, maar uit ontwikkelbudget van ‘Pont tot Park’ en de grond specifiek in te zetten voor place-making. Een toezegging die we toch in de motie hebben vastgelegd opdat we zeker weten dat de ideeën en invulling voor place-making wel in samenspel met de inwoners gaat gebeuren. We zijn benieuwd naar (en zien toe op) de uitkomsten.

Beeld: D66Velsen