Onnodige belastingverhoging in Terneuzen


Terneuzen verhoogt de belastingen met 3,1% om in 2023 een bedrag van 4,8 miljoen over te houden. Het voorstel van de oppositie om  de belastingen niet te verhogen waardoor en ook nog een bedrag van 4,2 miljoen overblijft voor 2023, kon niet rekenen op de steun van TOP/Gemeentebelangen, CDA, PvdA/GroenLinks en VVD

Tijdens de behandeling van de gemeentebegroting voor de volgende jaren werd door zeven oppositiepartijen voorgesteld om lokale belastingen (de onroerend zaak-, honden-, forenzen- en toeristenbelasting) volgend jaar eenmalig helemaal niet te laten stijgen. Nu bijna alles duurder wordt, moet er niet meer belasting geheven worden dan nodig. En Terneuzen kan zich het veroorloven om deze belastingen niet te laten stijgen

De gemeente houdt zonder de belastingverhoging voor 2023 ruim 4 miljoen over en de jaren daarna is het zelfs nog meer. In 2024 is het overschot 9 miljoen, voor 2025 11 miljoen en in 2026 blijft er 7 miljoen over.

Door de verhoging van 3,1% niet door te voeren, scheelt dat voor de meeste gezinnen maar een paar euro. Maar nu bijna alles duurder wordt, moet we de belastingen niet onnodig verhogen. Als instanties als waterschappen en zorgverzekeraars er eenzelfde mentaliteit op zouden nahouden bij het vaststellen van hun tarieven dan kunnen al die kleine beetjes wel een verschil maken. In koopkracht zullen we er weliswaar niet op vooruit gaan, maar we worden wel met z’n allen een beetje minder a

De voltallige oppositie stemde in met het voorstel om de belastingen voor 2023 op hetzelfde niveau te houden van 2022. Helaas wilden de collegepartijen TOP/Gemeentebelangen, CDA, PvdA/GroenLinks en VVD onze inwoners en ondernemers niet tegemoet komen