Lodewijk College naar Vliegende Vaart.

Het heeft de gemoederen de laatste maanden erg beziggehouden, maar de gemeenteraad is nu ook akkoord met de Vliegende Vaart als ontwikkellocatie voor de nieuw te bouwen school voor het Lodewijk College. Ook D66 gaat hierin mee.

Vliegende Vaart - Sportaccommodaties bij Vliegende Vaart Beeld: P. de Kraker

Principebesluit van december 2020.

Aanvankelijk stonden wij wat sceptisch tegenover de Vliegende Vaart. In december 2020 had de gemeenteraad immers al een principebesluit genomen een nieuwe school aan de Zeldenrustlaan te bouwen. Hier zou dan een mooie unilocatie herrijzen waar de leerlingen van alle niveaus van het voortgezet onderwijs (vmbo, havo enz.) onder één dak de lessen kunnen volgen. Nu maakt het Lodewijk College gebruik van twee locaties (Zeldenrustlaan en Oude Vaart) en dat is niet praktisch. Bijkomend voordeel is dat bij de locatie Zeldenrustlaan nauw samengewerkt kan worden met het beroepsonderwijs, met name het zorgonderwijs en het techniekonderwijs, omdat het ROC Scalda en Ziekenhuis ZorgSaam naast de nieuwe school zijn gelegen.

Opnieuw verkennen

Na de verkiezingen van maart 2022 verscheen als een duveltje uit een doosje de locatie Vliegende Vaart. Het nieuwe College besloot, onder aanvoering van VVD, nog maar eens een verkenning te doen naar twee locaties: aan de Zeldenrustlaan én naar een onderwijs-sportcampus op sportpark Oude Vaart. In oktober 2022 werd het verkennende onderzoek gepresenteerd en gaf het College van Burgemeester en Wethouders onomwonden te kennen dat zij de voorkeur hadden voor locatie Vliegende Vaart.

Verrassing voor iedereen

Niet alleen de oppositie was hierdoor verrast ook het Lodewijk College, ROC Scalda en ZorgSaam wisten van niets. Het Lodewijk College zag al snel de voordelen van de Vliegende Vaart ten opzichte van de Zeldenrustlaan. Tijdens de nieuwbouw aan de Vliegende Vaart kan men het schoolgebouw aan de Zeldenrustlaan gewoon blijven gebruiken zonder gebruik te moeten maken van tijdelijke noodgebouwen. En daarmee voorkom je toch een hoop verbouwingsstress. Daarnaast wordt nu al veel gevraagd van de inwoners van de Zeldenrustwijk met het Lodewijk College en ROC Scalda in hun wijk. Met een nog grotere middelbare school aan de Zeldenrustlaan zou de druk op de wijk alleen maar groter worden. Bij de Vliegende Vaart komt de school op een grotere afstand van de woningen te staan. En hoewel onderwijs veel meer is dan alleen sportonderwijs, is het zondermeer een pluspunt dat er mooie sportvoorzieningen aanwezig zijn op de Vliegende Vaart.

Doorstroming naar beroepsonderwijs.

ROC Scalda, ZorgSaam en de werkgevers in de Kanaalzone, die momenteel kampen met een groot tekort aan goed opgeleide vakmensen, waren echter niet te spreken over de nieuwe voorkeurslocatie. Zij waren groot voorstander van een brede onderwijscampus van MBO en VO aan de Vlietstraat in de Zeldenrustwijk, waarvan het Lodewijk College deel uit zou maken. Het bundelen van onderwijs op één locatie zou mogelijkheden bieden tot een betere doorstroming naar het beroepsonderwijs, in het bijzonder MBO. Goed opgeleide Mbo’ers met een techniek- of zorgopleiding zijn volgens de Zeeuws-Vlaamse werkgevers cruciaal voor onze regio.

75,3 miljoen euro

Of dat nog niet genoeg was, was er ook veel te doen om de financiën. In december 2020 werd er nog een investeringsplafond van € 44 miljoen vastgesteld. In oktober 2022 werd voor de nieuw te bouwen school op de Vliegende Vaart uitgegaan van een investering van € 51 miljoen en een maand later werd al gesproken over een bedrag tussen de 63,3 en 75,3 miljoen euro. Met deze forse stijgingen, is een nieuwe school onbetaalbaar voor de gemeente Terneuzen.

Zichtlocatie

De gemeente wil de school graag op een zichtlocatie te krijgen. Maar daarvoor zullen wel een aantal bedrijven aan de Hughersluys uitgekocht moeten worden. Het uitkopen zou zomaar eens een kwestie kunnen worden die tot ruim tien miljoen euro kan oplopen. Wij zien het nut van een zichtlocatie niet voor een VO-instelling. Het lijkt ons veel zinvoller om te investeren in een duurzaam energieneutraal gebouw met een degelijk luchtventilatiesysteem.

Beeld: P. de Kraker

Geen blanco cheque

Al met al een lastige afweging die gemaakt moest worden vanwege de verschillende zwaarwegende belangen. Daarnaast voelden wij er weinig voor om een blanco cheque af te geven voor de nieuwbouw aan de Vliegende Vaart. Zowel wethouder Suy als wethouder Van Hulle benadrukten dat er voorlopig nog geen schop de grond in gaat en de bouw pas begint nadat de gemeenteraad ook akkoord gaat met het financiële plaatje. De gemeenteraad zou vanaf nu stap voor stap worden meegenomen in het verdere proces. Onder deze voorwaarde stemde D66 in met de Vliegende Vaart als de nieuwe locatie voor het Lodewijk College.