Peter de Kraker

Peter de Kraker - Beeld: D66 Terneuzen

  • 54 jaar
  • Terneuzen

Vertel eens iets over jezelf?

Ik ben geboren op een boerderij in de Capellepolder tussen Axel en Zaamslag. Na mijn studies in Vlissingen en Tilburg ben ik in Terneuzen gaan wonen om bij de Rabobank te gaan werken. Ik woon nog steeds in Terneuzen en inmiddels werk ik als RO-medewerker bij de Zeeuwse Milieufederatie in Middelburg.

In maart 2014 ben ik begonnen als D66-gemeenteraadslid en ik vind het nog steeds leuk om te doen, omdat je echt het verschil kan maken. En dat lukt niet altijd en het gaat zeker ook niet vanzelf. Maar dat is juist de reden dat ik graag nog voor vier jaar door zal willen gaan als raadslid.

Wat is je lievelingsplek
in onze gemeente?

Westerscheldedijk bij de Griete.

Wat is voor jou het belangrijkste uit ons verkiezingsprogramma?

Om te beginnen moet het nieuwe Lodewijk College worden gebouwd in de Zeldenrustwijk zodat er een unieke innovatieve onderwijscampus gerealiseerd kan worden met ROC Scalda en ZorgSaam. Door deze drie instellingen te centreren, is een nieuwe verbeterde OV-hub bij het ziekenhuis mogelijk met goede verbindingen.

Daarnaast is een strikte controle op en handhaving van de milieuregelgeving nodig voor een gezond leefmilieu in onze gemeente. D66 is daarom bereid meer te investeren in milieudiensten als RUD Zeeland en DCMR.