Thomas van Kuipers

Thomas is algemeen bestuurslid. Thomas wil zich graag inzetten voor de kwaliteit van wetgeving, rechtsbescherming, betere verkiezingsprocedures en participatie. Hij is al sinds 2003 lid van D66 en zet zijn kennis, ervaring en tijd graag in om de ideevorming over complexe vraagstukken als de toeslagenaffaire en de stikstofcrisis vanuit democratisch en rechtstatelijk perspectief te bevorderen. Verder wil hij zich inzetten voor het verbeteren van de ledenparticipatie en samen met leden manieren bedenken om meer betrokken te raken en invloed te kunnen uitoefenen.