Thema-afdeling Democratie & Rechtsstaat

Deze thema-afdeling is een landelijke afdeling van D66 met meer dan 500 leden en heeft als doel bij te dragen aan de ontwikkeling van een visie op democratische vernieuwing. Geloof jij een bijdrage te kunnen leveren aan een sterke D66-visie, of ben je gewoon geïnteresseerd in de onderwerpen?