Lid worden

Met meer dan 500 leden houden wij ons actief bezig met de ontwikkeling van een visie op democratische vernieuwing.

Lid worden

Geloof jij een bijdrage te kunnen leveren aan een sterke D66 visie, of ben je gewoon geïnteresseerd in de onderwerpen?

Deelnemen aan de Thema-afdeling Democratie & Rechtsstaat? Doe mee en meld u nu aan voor de thema-afdeling!

Bestuur

Het bestuur is verantwoordelijk voor het goed functioneren van de thema-afdeling. Voor vragen over de afdeling en haar activiteiten kunt u altijd mailen naar [email protected]

De Thema-Afdeling Democratie en Rechtsstaat vertaalt de grondbeginselen van D66 naar thema’s op de onderwerpen Democratie en Rechtsstaat. Hierover adviseert zij D66’ers, stimuleert zij het interne debat, en vormt zij een langetermijnvisie. De ‘D’ staat voor Democratie!

Wij hebben gezamenlijk het recht moties en amendementen op het congres in te dienen, en kunnen daarmee vanuit een bepaalde inhoudelijke expertise direct invloed uitoefenen op de inhoudelijk koers van D66. Daarnaast kunnen we vanuit de thema-afdeling makkelijker contact leggen met andere organen binnen D66, om zo ook via minder formele weg een bepaald thema op de kaart te zetten.