Saimira Tola

Democratie staat Saimira na aan het hart en is volgens haar geworteld in een inclusieve en rechtvaardige samenleving. Zie ziet de bescherming van de sociale en politieke rechten van burgers als een cruciaal onderdeel van onze democratie en de kern van alle democratische vooruitgang en vernieuwing. Zij wil de betrokkenheid van leden vergroten, de samenwerking en dialoog versterken en zo concrete resultaten boeken. Op deze manier wil zij samen met de leden bijdragen aan de toekomst van D66.