Vragen D66 inzake ontwikkelingen Spartacusplan

Fractievoorzitter Pepijn Pi - Beeld: D66

Op 30 mei 2022 stelde de fractie van D66 vragen inzake het Vlaamse Spartacus ov-plan. Het college van B en W vermeldde in de beantwoording van deze vragen dat de Vlaamse minister van mobiliteit een mogelijk scenario ziet in een grensoverschrijdende uitbreiding van de geplande Spartacus-verbindingen. Hierbij heeft het college van B en W middels een ambtelijk overleg de Provincie Limburg (NL) verzocht om voor het eerstvolgende overleg met de Vlaamse regering een verbinding met Sittard-Geleen via het Vlaamse ov-plan op de agenda te zetten.

Recente ontwikkelingen

Middels een persbericht op 24 januari 2023 liet Vlaams minister Lydia Peeters (Mobiliteit) weten dat De Lijn inmiddels 17 elektrische trambussen heeft besteld voor hoogwaardig openbaar vervoer tussen Hasselt, Genk en Maasmechelen (B). De bussen worden in 2024 geleverd door VDL. In de tussentijd wordt er hard gewerkt aan de infrastructuur (vrije bedding) voor de trambusverbindingen.

Schriftelijke vragen D66-fractie

Naar aanleiding van deze ontwikkelingen, de noodzaak om er op tijd bij te zijn en het belang van Sittard-Geleen bij goed Euregionaal openbaar vervoer, heeft de fractie van D66 de volgende vragen aan het college van B en W: