Steun voor internationale politiesamenwerking: EPICC

D66 vraagt op gemeentelijk-, provinciaal- en Europees niveau aandacht voor het Euregionaal Politie Informatie Coöperatie Centrum (EPICC). Het, in Limburg gelegen, internationaal politiecentrum is belangrijk voor de aanpak en bestrijding van grensoverschrijdende criminaliteit in de Euregio.

Beeld: D66

Werkbezoek Europarlementariër Sophie in ’t Veld

“Het is fantastisch om te zien dat politiekorpsen uit drie landen hier de handen ineenslaan tegen misdaad. Hoognodig, want criminelen houden zich niet aan de beperkingen die we politiediensten opleggen. Misdadigers hoor je nooit praten over grenzen, nationale soevereiniteit en taalproblemen. De politiemensen hier en net over de grens in Duitsland en België, hebben EPICC opgezet, omdat ze dat nodig achtten voor de veiligheid van een bredere gemeenschap die verspreid over drie landen woont. Ik heb vandaag gehoord dat er vanuit de landelijke politiek, met name in Nederland te weinig steun is voor deze samenwerking en dat moet veranderen”, aldus europarlementariër Sophie in ’t Veld (D66/Renew Europe) tijdens het werkbezoek Sittard aan EPICC.

Inbreng D66 Ronde

Hieronder kunt u de bijdrage van fractievoorzitter Pepijn Pi Van de Venne teruggezien uit de ronde van 16 maart over het Beleidsplan Politie 2024-2027. Tijdens de ronde vraagt D66 aandacht voor internationale criminaliteitsbestrijding.

Inbreng D66 Ronde: Ontwerp Beleidsplan Politie 2024-2027 — Fractievoorzitter Pepijn Pi Van de Venne

Beeld: Gemeente Sittard-Geleen

D66-motie EPICC Sittard-Geleen

In de raadsvergadering van 30 maart jl. diende fractievoorzitter Pepijn Pi Van de Venne een motie in tijdens de behandeling van het Ontwerp Regionaal Beleidsplan Politie. Naar aanleiding van het werkbezoek dat D66 had, vraagt de motie aandacht voor het belang van het EPICC voor Sittard-Geleen inzake de rol die het dient als internationaal politiecentrum ten aanzien van de criminaliteitsaanpak in onze Euregio. De gemeenteraad van Sittard-Geleen geeft een stevig politiek statement dat het EPICC onderschrijft. Daarnaast gaat het college van B en W de raad actief informeren over het EPICC en wat er speelt, zodat de gemeenteraad er proactief op kan acteren. De D66 motie werd door 9 van de 11 partijen aangenomen, een ruime meerderheid dus. De VVD, SPA en de Stadspartij diende de motie mee in.

Reactie fractievoorzitter Pepijn Pi

”Limburg is met 351 kilometer aan landsgrenzen verbonden met België en Duitsland. We zijn daarmee de meest Europese provincie van Nederland, gelegen in de Euregio. Helaas brengt dat ook veel internationale criminaliteit met zich mee. Gelukkig zijn er goede politieorganisaties, zoals het EPICC, die effectief zijn in de aanpak ervan. Het EPICC draagt bij aan het vergroten van de veiligheid voor onze inwoners. Echter, er is voor het EPICC nog een wereld te winnen: bijvoorbeeld in de openingstijden en/of het orgaan formaliseren als PCCC om Europese co-financiering te vergemakkelijken. Ik vind het super dat de raad het belang van het EPICC ziet voor Sittard-Geleen, Limburg en onze Euregio en dat het dit duidelijk maakt middels deze motie via een krachtig politiek signaal. Het laat maar zien hoe belangrijk Sittard-Geleen Europese samenwerking vindt. Deze motie helpt de lobby voor versterking van de politiekracht enorm, onze agenten steunen we hiermee”.

Schriftelijke vragen Statenlid Leon Vaessen

Naar aanleiding van het politiebeleidsplan dat voorligt in iedere Limburgse gemeente en het ontbreken van EPICC hierin, stelde Statenlid Leon Vaessen schriftelijke vragen. De vragen stellen o.a. om het belang van deze organisatie te onderstrepen en actief de capaciteit van het EPICC te verstreken, door bijvoorbeeld de openingstijden te verruimen.