Bezoek Europarlementariër Sophie in ’t Veld (Renew Europe/D66) aan de Euregio, in Sittard (NL)

Op zaterdag 4 maart bezochten Leon Vaessen (D66, Provinciale Staten, Nederlands Limburg), Sophie in ‘t Veld (D66, Europees Parlement) en Pepijn Pi Van de Venne (D66, Gemeenteraad Sittard-Geleen) diverse locaties in Sittard en de bredere Euregio voor werkbezoeken. 

Beeld: D66

Werkbezoek EPICC

Prominent onderdeel van het bezoek was een overleg met commissaris Daniel Colling van de Belgische Federale Politie en directeur Michael Déjozé van de Euregio Maas-Rijn. Onderwerp van gesprek was EPICC, de Euregionale politiesamenwerking waartoe ook Midden- en Zuid-Limburg behoren.

Statenlid Leon Vaessen

Vaessen ziet enorme toegevoegde waarde in de samenwerking over de landsgrenzen heen, maar maakt zich zorgen over het feit dat deze samenwerking in het weekend op een laag pitje staat:

“Politiesamenwerking met Duitsland en België draagt bij aan de veiligheid van alle inwoners in de Euregio, en dus ook aan de veiligheid van Limburgers. Ik vind het onverteerbaar dat EPICC geen 24/7 bezetting heeft, alsof criminelen ’s avonds om 17:00 uur en in het weekend uitklokken. Dit is een kwestie van geld en ik denk dat Den Haag er goed aan doet om in de regionale veiligheid te investeren. Daar krijgt Limburg, maar ook de rest van Nederland, echte veiligheid voor terug.” 

De Duitse, Nederlandse en Belgische politiediensten werken binnen EPICC samen met circa 45 medewerkers in Kerkrade. Ze delen informatie waardoor collega’s in de operatie beter grensoverschrijdende criminaliteit kunnen bestrijden. Vaessen vervolgt:

“De samenwerking is bottom-up vanuit de diensten hier in de regio ontstaan en uitgebouwd. Het succes van deze samenwerking verdient een investering, waardoor deze politiemensen ook in het weekend paraat kunnen staan wanneer criminelen over grenzen heen bewegen.”

Werkbezoek D66 Limburg (Sittard THT, EMR, EPICC) — Statenlid Leon Vaessen & EP-lid Sophie in ‘t Veld

Statenlid Leon Vaessen en Europarlementariër Sophie in ’t Veld - Beeld: D66

Europarlementariër Sophie in ’t Veld

Sophie in ‘t Veld zit als Europarlementariër in de commissie met Binnenlandse Zaken en Justitie in de portefeuille:

“Het is fantastisch om te zien dat politiekorpsen uit drie landen hier de handen ineenslaan tegen misdaad. Hoognodig, want criminelen houden zich niet aan de beperkingen die we politiediensten opleggen. Misdadigers hoor je nooit praten over grenzen, nationale soevereiniteit en taalproblemen. De politiemensen hier en net over de grens in Duitsland en België, hebben EPICC opgezet, omdat ze dat nodig achtten voor de veiligheid van een bredere gemeenschap die verspreid over drie landen woont. Ik heb vandaag gehoord dat er vanuit de landelijke politiek, met name in Nederland te weinig steun is voor deze samenwerking en dat moet veranderen.”

Fractievoorzitter Pepijn Pi Van de Venne

Lokale D66-voorman Pi Van de Venne is blij met de met de komst van Europarlementariër in ’t Veld en Statenlid Vaessen naar Sittard voor dit werkbezoek:

‘’Criminaliteit stopt niet aan de landsgrenzen. In een grensgemeente zoals Sittard-Geleen is dat maar al te duidelijk, zo zien we dit immers jaarlijks in de cijfers naar voren komen. Binnen ons Europees continent waar we open landsgrenzen hebben zit nationale regelgeving soms in de weg en/of conflicteert dit met de grensoverschrijdende opgaves. Daarom laat dit juist zien dat er meer, betere en intensievere samenwerking dient plaats te vinden binnen de Euregio en de bestaande samenwerkingsverbanden, waar Sittard-Geleen ook toebehoort. Europa begint immers lokaal en hier in de regio’’. 

Werkbezoek THT, Euregio Maas-Rijn en EPICC — Fractievoorzitter Pepijn Pi en EP-lid Sophie in ‘t Veld

Fractievoorzitter Pepijn Pi Van de Venne en Europarlementariër Sophie in ’t Veld - Beeld: D66