Brief D66 en GroenLinks-PvdA inzake ”Raadsakkoord”

Afgelopen vrijdag ontvingen alle Fractievoorzitters in de Gemeenteraad van Sittard-Geleen een brief
inzake het Raadsakkoord en het daar bijbehorende vervolgproces. De fracties GroenLinks-PvdA en D66
hebben van de betreffende brief met enige verbazing kennisgenomen.

Proces

Allereerst omdat in deze brief wordt geconcludeerd dat het zogenaamde akkoord niet meer naar de Raad wordt gestuurd om daar vervolgens geaccordeerd/getekend te worden. Echter is bij de start van het proces omtrent een Raadsakkoord nadrukkelijk vermeld dat dit wel het geval zou zijn, als afronding van het proces in geheel. Wat D66 en GroenLinks-PvdA tegen de borst stuit is dat GOB en CDA zonder enig overleg deze beslissing hebben genomen en daarbij dus halverwege eigenstandig de spelregels veranderen. In de planning stond dat het concept akkoord op 23 juni in de raad besproken zou worden. Zonder opgaaf van reden is deze van de agenda gehaald. Wij vinden dat onacceptabel.

Conclusie

Het tweede punt is de door GOB en CDA getrokken conclusie. De conclusie luidt dat het Raadsakkoord is vastgesteld en dat dit tot stand is gekomen door input van alle raadsfracties. Hoewel alle raadsfracties aan het proces hebben deelgenomen, wordt in de brief indirect gesuggereerd dat daarmee ook alle fracties akkoord zijn met de betreffende “inhoud” van het document en er dus achter
staan.

Het stoort ons dan ook dat de reeds eerder gemaakte conclusies van GOB en CDA dan ook in de media zijn verkondigd als gezamenlijke conclusie zonder dat de mening van andere fracties in werkelijkheid is gevraagd.

Bespreking in de Raad

D66 en GroenLinks-PvdA hebben daarom vandaag een verzoek gedaan het Raadsakkoord alsnog te agenderen voor de komende raadsvergadering, zodat iedere fractie alsnog haar eigen conclusie inzake het Raadsakkoord kan maken.

Het verzoek tot bespreking in de Raad wordt mede ondersteund door de fracties:

  • VVD
  • Stadspartij
  • SPA
  • Fractie Lokaal Sittard-Geleen-Born

Fractievoorzitter Pepijn Pi bij BieOs. over brief D66 en GroenLinks-PvdA inzake Raadsakkoord

Pepijn Pi - Beeld: D66

Pdf. versie brief D66 en GroenLinks-PvdA

Via onderstaande button kunt u de Pdf. versie van de brief van D66 en GroenLinks-PvdA inzien.