Routezaterdag: Afval, wat doen we ermee?

Beeld: Route66

Op 6 mei zijn we met Route66 op bezoek geweest bij Attero in Wijster om te praten over het Nederlandse afval systeem. De Routers kwamen samen in het mooie Drenthe waar de aanpak van ons afvalprobleem is begonnen.

De aftrap van deze dag werd gegeven door Robert Corijn van Attero. Hij gaf ons een mooie inkijk in de geschiedenis, het heden en de toekomst van ons afvalsysteem en hoe Attero hieraan bijdraagt. Denk hierbij o.a. aan recycling, energieopwekking en compostering. Ruimte voor kritiek op het beleid van D66 omtrent afval kwam ook naar voren. Een goed moment om stil te staan bij de verschillen tussen beleid en de praktijk.

Onze tweede gastspreker was Martijn ten Kate. Hij vertelde hoe zijn bedrijf, The Bin, een positieve bijdrage levert om de circulaire economie te verwezelijken. Zij werken aan antwoorden op de vragen: Wat is ons afval nu echt waard als we het recyclen en hoe zorgen we voor een zo hoog mogelijke hergebruikswaarde van de gebruikte grondstoffen?

Na te hebben gesproken over hoe we ons afval zo goed als mogelijk scheiden en hergebruiken, keken we naar ons eigen. Kunnen wij als individuen de oplossing zijn van het afvalprobleem? Waar komt onze wens om te consumeren vandaan? Is het gemakzucht, aangeleerd gedrag of misschien wel druk uit de omgeving. Of willen wij als consument wel minder afval veroorzaken, maar is dit in de huidige maatschappij te ingewikkeld? Het heeft tot mooie gesprekken en inzichten geleid onder de Routers.

Na een goed verzorgde vegetarische en veganistische lunch door Attero zijn wij verder ingegaan op het zwerfafval probleem. De verpakkingen die de afvalverwerkingsbedrijven niet bereiken en in de natuur terechtkomen. Dirk Groot gaf ons een zeer inspirerend verhaal over zijn route van IT’er tot de Zwerfinator. Hoe hij heeft bijgedragen aan de zwerfvuilproblematiek in Nederland is enorm inspirerend. Onder meer zijn werk en passie om het zwerfafval te stoppen heeft geleid tot statiegeld op kleine plastic flesjes en blikjes en heeft ervoor gezorgd dat vaak gevonden zwerfafval zoals snoeppapiertjes niet meer van plastic maar van afbreekbaar papier worden gemaakt.

Na een uitgebreide rondleiding over het terrein van Attero langs verschillende onderdelen van de afvalscheiding en -verwerking gingen we naar de top van de vuilnisbelt. Voor een mooi uitzicht over Drenthe heeft de groep het hoogste punt van de provincie weten te bereiken! De VAM-berg is met 44 meter het hoogste punt (56 boven NAP) en bestaat uit grote hoeveelheden aan niet verwerkt afval uit heel Nederland. De berg doet nu dienst als recreatiegebied en binnenkort wordt hier het EK wielrennen gehouden. Zulke afvalbergen zijn de laatste plek waar ons niet te scheiden afval achterblijft. Ondanks het mooie uitzicht is de hoop dat ook deze laatste reststroom van het afval onderdeel kan gaan worden van onze circulaire economie!