Routezaterdag: Gokken met Schulden

Beeld: Route66

Op zaterdag 4 maart zijn we bijeen gekomen in Nijmegen om schuldenproblematiek te bespreken. Mede door de hoge inflatie wordt alles om ons heen duurder en dat raakt met name de mensen die het al niet breed hebben. Dit betekent ook dat het aantal Nederlanders met schulden zal stijgen en dat deze problematiek meer aandacht verdient.

Met deze zaterdag hebben wij de problematiek rondom schulden geprobeerd in kaart te brengen, praktisch te maken en na te denken over oplossingen. Verschillende sprekers met interessante, rake en ontroerende verhalen hebben ons hierbij geholpen.

Zo zijn wij de dag begonnen met Marc Mulder (Movisie), een ervaringsdeskundigen, die de de groep emotioneerde met zijn verhaal waarin hij de vinger op de zere plek legde. Het werd ons duidelijk dat regels en procedures voor veel mensen met schulden de tijd die het kost om uit de schulden te komen juist vertragen. We hebben het al vaker gehoord de afgelopen maanden: de menselijke maat leek soms ver te zoeken.

Gelukkig konden wij daarna meteen aan Hülya Kat (Tweede Kamerlid D66) vragen welke initiatieven er volgens haar nodig zijn om mensen met schulden beter te kunnen helpen. Zo heeft zij al een aantal moties ingediend die het schuldtraject (Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen) moeten verbeteren. Denk aan de schone lei als dit traject eindigt en het tegengaan van de doorverkoop van schulden als verdienmodel.

Na de heerlijke lunch in groepjes verspreid door de stad Nijmegen, hebben we een serious game gespeeld, waarin, voor zover dat mogelijk is natuurlijk, de groep heeft kunnen ervaren dat de overheid niet altijd aan jouw kant lijkt te staan als je schulden hebt. De groepjes zaten in een situatie waarin ze schulden kregen en moeilijke keuzes moesten maken welke rekening ze niet zouden betalen. Ondertussen kregen de groepen brieven van de gemeente, die bijvoorbeeld een boete oplegden, omdat bepaalde neveninkomsten niet op de juiste manier waren aangegeven. Het was te zien dat de deelnemers er soms moedeloos van werden.

Afsluitend hebben we met Marc Mulder, Chris Bakhuis-Van Kesteren (vereniging van deurwaarders, KBvG), Joeri Eijzenbach (vereniging van schuldhulpverleners, NVVK) en Feite Hofman (ervaringsdeskundige en oprichter van Pas op Gamen en Gokken) om de verschillende delen van de dag bij elkaar te brengen stilgestaan bij verschillende stellingen over schuldenproblematiek. Dit leverde interessante discussies op over de rol van deurwaarders, de afschaffing van boetes op bijverdiensten, de executiebevoegdheden van de Nederlandse overheid om eigen schulden te innen en de rol van banken bij het ontdekken van gokschulden.

We hebben de geslaagde dag afgesloten met een borrel in het centrum van Nijmegen, samen met een aantal alumni van Route66.