Routezaterdag: de toekomst van Afrika

Route66 op bezoek bij de Prins Bernhardkazerne Beeld: Route66

Op zaterdag 1 juli streek Route66 neer op de militaire Prins Bernhardkazerne te Amersfoort om te spreken over de geopolitieke situatie in Afrika en de rol die de Europese Unie (EU) hierin speelt. Met als casus de huidige turbulente veiligheidssituatie in de Sahel-regio werden de Routers geconfronteerd met de complexiteit van internationale veiligheidspolitiek, ontwikkelingshulp en de (on)wenselijkheid van militaire interventies als beleidsinstrument. Kortom, een Route Zaterdag met internationale thematiek en een militair randje.

De dag startte met een lezing van Grace Ellis, Sahel-expert bij het gerenommeerde instituut Clingendael. Vanuit een cultureel en historisch perspectief richtte Ellis zich op de achtergrond van de instabiliteit in de Sahel. Van de langslepende gevolgen van de Franse kolonisatie tot de maatschappij ontwrichtende tendensen van jihadistisch terrorisme in de regio. Grace Ellis nam de groep mee in de fundamenten van de uitdagingen die deze zo bijzondere regio in Afrika doet kenmerken.

Vervolgens kregen wij een presentatie van Luitenant-Generaal Matthijssen, voormalig Force Commander van de United Nations Multidimensional Integrated Stabilization Mission in Mali (MINUSMA). Als hoogstgeplaatste militair en commandant binnen de VN-missie heeft Matthijssen moeten navigeren binnen de zeer complexe politieke en militaire situatie in Mali. Matthijssen vertelde de groep over de noodzaak van VN-missies om de fundamenteel verscheurde veiligheidsarchitectuur in het land te herstellen. Daarnaast ging het over de praktische en politieke uitdagingen van de missie, het mandaat en de Nederlandse en Europese houding ten opzichte van het Sahel-dossier. Een zeer bijzonder inkijkje in de praktijk van militaire diplomatie, zeker lettende op het aangekondigde terugtrek van MINUSMA uit Mali de vrijdag voor de RouteZaterdag.

Tot slot werd de ochtend afgesloten door een bijdrage van D66 kamerlid Alexander Hammelburg. Vanuit zijn rol als Tweede Kamerlid voor D66 nam Hammelburg ons mee in de politieke afwegingen die ten grondslag liggen aan het Nederlands veiligheidsbeleid in de Sahel. Hoe verhoudt het idealisme zich tot de harde en grove geopolitieke veiligheidsrealiteit in de regio. Het gesprek met Hammelburg ging over de nut en noodzaak van meer samenwerking binnen de Europese krijgsmachten, alsmede de noodzaak van een integrale Afrikastrategie waarmee Nederland een betere bijdrage kan leveren aan de stabilisatie en ontwikkeling van de Sahel-regio.

Na de pauze, inclusief welverdiende lunch en (militaire) sportactiviteit, stond de middag in het teken van een diplomatieke simulatie. In verschillende gesimuleerde EU-commissies moesten de Routers de verbale en ideologische degens kruizen en een gezamenlijke Sahel-strategie ontwikkelen. In de commissie werd onder andere gesproken over de wenselijkheid van militair interventionisme, de rol van mensenrechten in het buitenlandbeleid en de rol die migratie speelt voor de destabilisatie van de Sahel. Met de oefening werden de Routers aangezet op het kritisch reflecteren op hun eigen idealen en politiek ideologische overtuigingen.

Met dit internationale thema op deze regenachtige zaterdag laat Route66 zien dat zij ook nadenkt over de rol van D66 en het sociaalliberaal gedachte goed in een Europese en mondiale context. Het nadenken over onze politieke idealen in een periode van groeiende geopolitieke spanningen en machtsdenken vormde de rode lijn binnen deze zeer geslaagde Route Zaterdag. 

Nogmaals dank aan Grace Ellis, Luitenant-Generaal Matthijssen en Alexander Hammelburg voor hun bevlogen inbreng op deze Route-Zaterdag.