Routezaterdag: Verward en laten vallen

Beeld: Route66

Op zaterdag 1 april kwam Route66 weer bijeen, dit keer om het te hebben over mentale gezondheid en over dakloosheid. Mensen die mentaal lijden, lijken steeds vaker tussen wal en schip te vallen en kunnen op straat belanden. Dat was dan ook de aanleiding van deze dag.

Tijdens deze zaterdag probeerden we de verschillende partijen en inzichten in kaart te brengen rondom dit onderwerp. Naarmate de druk op de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) toeneemt, lijken er steeds meer initiatieven en organisaties erbij te komen om mentaal lijden en overlast op straat te verlichten. De oplossing lijkt gelegen te zijn in een brede maatschappelijke aanpak, waarbij beter samengewerkt moet worden tussen instanties en (lokale) overheden. 

De dag begon met deelsessies van twee groepen. De ene groep ging luisteren naar het persoonlijk verhaal van Alberto, een ervaringsdeskundige, die vertelde hoe hij was vastgelopen in het leven en over zijn herstel. De ander ging in gesprek met Sanne en Puk van FIT Lister, een organisatie die zorgmijdende personen met complexe problematiek probeert (van de straat) te helpen.. In de tweede ronde, namen de groepen elkanders plek in zodat iedereen beide verhalen kon horen.
Na een korte pauze kregen we van de vrijwilligers van de ENIK Recovery College in Utrecht een verkorte WRAP workshop. Daarin hadden we het over hoop en dachten we over de handvatten die ons zowel op goede als slechte dagen rustig of blijer maken. 

Na een rustige en gezellige lunch werden we voorgelicht over de oorzaken van de systematische problemen met de GGZ binnen de maatschappij door Jim van Os, hoogleraar in de psychiatrie. Mentaal lijden, zo stelt hij, is teveel gemedicaliseerd terwijl wij als maatschappij ook een gigantisch invloed hebben om het welbehagen van mensen. Hij stelde een mogelijk alternatief systeem voor waarbij instanties beter samenwerken om het menselijk lijden te verminderen, maar ook waarbij het sociale vangnet beter wordt vormgegeven. Daarna haakte beleidsmedewerker Ineke Jenniskens aan op hoe dit beter samenwerken al in de stijgers staat, maar nog erg stroef verloopt. 

De gehele dag werd op de voet gevolgd door D66’er Aukelien van Nijen vanuit de interessegroep GGZ, die waar nodig de sprekers ook vanuit haar eigen optiek aanvulde. Zij nodigt ieder die zich hierbij betrokken voelt dan ook uit om mee te doen en mee te denken.
De dag werd afgesloten met een aangrijpende rondleiding door de binnenstad van Utrecht verzorgd door (ex)daklozen die spraken over hun ervaringen, over hoe groot het drugsprobleem is onder daklozen en hoe de stad daarmee omgaat. Afrondend hebben we heerlijk kunnen borrelen, napraten en eten bij restaurant en bar Nola.