Wil je je aanmelden om mee te doen met Route66 vanaf volgend jaar? Meld je dan hier aan voor Route66 2024-2025.

Route 2023-2024
Lijkt het jou leuk om samen met andere Routers een inhoudelijke dag over een maatschappelijk thema te organiseren? Wil jij jezelf verder ontwikkelen, werken aan politieke vaardigheden en de partij en haar leden beter leren kennen? Ben je enthousiast over het programma en wil je hier de aankomende twee jaar onderdeel van zijn? Dan vind je onderstaand de nodige informatie om je aan te melden voor het programma. 

Wie zoeken we?
Route66 is een tweejarig programma gericht op jonge D66’ers in de leeftijd van 25 tot en met 33 jaar. Routers willen graag met- en van andere Routers leren en stellen gezamenlijk een inspirerend programma op. Wij streven naar (een diverse en gebalanceerde samenstelling van de groep) een groep met verschillende mensen die elkaar aanvullen.

Wil je je aanmelden? Dan moet je aan de volgende voorwaarden voldoen:
Je bent op 1 januari 2023 tenminste 25 en niet ouder dan 33 jaar.
Je bent op 1 januari 2023 tenminste 3 maanden lid van D66 (dus je bent voor 1 oktober 2022 lid van D66 geworden).
Je volgt gedurende de twee jaar die het programma duurt geen voltijdopleiding.
Je bent aanwezig op alle eerste zaterdagen van de maand in zowel 2023 en 2024 (met uitzondering van januari en augustus), en de landelijke D66-congressen.

Een programma voor én door Routers
Het Route66 programma wordt door een groep van 40 Routers samengesteld. Routezaterdagen, Routetalks, vaardighedenweekend, een lang weekend op werkbezoek in het buitenland en talloze sociale activiteiten worden door (interne) commissies georganiseerd. Van alle deelnemers wordt verwacht dat je samen met een aantal anderen ten minste één Routezaterdag organiseert. Daarnaast is het belangrijk dat alle Routers via andere commissies aanvullende inhoudelijke en sociale activiteiten organiseren. Deelname aan Route66 vraagt om de nodige inzet (denk aan 20 uur per maand).De Routezaterdag vindt plaats op de eerste zaterdag van de maand. 

Kosten
De jaarlijkse financiële bijdrage voor de Routezaterdagen bedraagt ongeveer 150,- euro. Dit geld wordt o.a. besteed aan de huur van locaties. Let wel: dit bedrag is exclusief de kosten voor introductieweekend, vaardighedenweekend, buitenlandreis en aanvullende activiteiten. Een kostenraming van de aanvullende kosten zal begin januari 2023 worden opgemaakt door de penningmeester van het bestuur van Route66. 

Mocht je om financiële redenen twijfelen om mee te doen aan Route66 ofwel gedurende Route66 financiële steun nodig hebben om deel te nemen aan het programma, neem dan contact op met het bestuur. Route66 staat open voor ieder persoon die aan onze vereisten voldoet, ongeacht de financiële situatie. Mocht je er financieel niet uitkomen, dan kunnen wij hier altijd iets op verzinnen.

De aanmeldings- en selectieprocedure
Je kunt je vanaf 20 september aanmelden. De uiterste aanmelddatum is 7 november (om 23:59u).

De formulieren die tijdig zijn ontvangen, worden meegenomen in de eerste selectieronde (schriftelijke ronde). Op basis van deze eerste selectie van de aanmeldingen, nodigen we 40 kandidaten uit voor de selectiedag in Den Haag op 26 november. Tijdens deze tweede selectieronde vinden de sollicitatiegesprekken plaats. Mocht het door omstandigheden niet lukken om fysiek aanwezig te zijn, dan kan de selectie eventueel online plaatsvinden. Na de eerste selectieronde wordt daar meer informatie over gegeven.

Uiteindelijk worden er 20 Routers geselecteerd voor de Route66 Lichting ’23. Geïnteresseerden die worden afgewezen, worden uitgenodigd om in gesprek te blijven en zullen meer informatie krijgen over hoe je verder actief kan worden en/of blijven voor de partij. 

Online informatieavonden & vragen
Op 28 september en 6 oktober vinden online informatieavonden plaats. Op deze avonden vertellen wij je graag meer over Route66 en is er ruimte voor jou om je vragen te stellen. Wij zijn ook per mail bereikbaar via [email protected].

Beeld: Route66