Giftenreglement

D66 Rijk van Nijmegen kent sinds 2013 een giftenreglement. Het giftenreglement is opgesteld in het kader van de Wet Financiering Politieke Partijen. Hierin worden enkele definities en regels omtrent giften aan D66 Rijk van Nijmegen vastgelegd.

In het meest recente reglement (vastgesteld op 10 november 2015) is onder andere vastgelegd dat vanuit geformuleerd transparantie oogpunt, donaties en giften vanaf € 4.500,- jaarlijks worden gepubliceerd op de afdelingswebsite. Tevens publiceert het bestuur van de afdeling jaarlijks het totaal aan ontvangen afdrachten (totaalbedrag financiële bijdrage per persoon) van de politiek vertegenwoordigers binnen de afdeling op de afdelingswebsite. Ook is vastgelegd dat binnen D66 of de bij de aan haar verbonden organisaties geen gebruik wordt gemaakt van sponsoring.

Hieronder treft u het giftenreglement en publicaties van de jaaroverzichten van de afgelopen vijf jaar aan.

Vragen over het giftenreglement kunt u stellen via e-mail aan onze penningmeester.