Voortgang coalitievorming

Coalitieperspectief en raadperspectief - Beeld: Fedor Cuppen

Communicerende vaten

De coalitievormende partijen GemeenteBelangen, GroenLinks en PvdA hebben een coalitieperspectief opgesteld: de plannen en ambities waar het nieuwe college in de periode 2022-2026 het initiatief neemt voor nieuw te formuleren beleid of uitvoering. Dat coalitieperspectief moet samen met een raadsperspectief, waarin door de raad gezamenlijk gedragen thema’s worden opgepakt, de koers gaan vormen voor het bestuur van de gemeente. In de vergadering van 20 april werd het voorstel van de coalitievormende partijen voor het raadsperspectief besproken. Het coalitiepersperspectief was op dat moment nog niet geschreven. Hoewel de D66-fractie best wil gaan werken met een raadsperspectief en een coalitieperspectief, stemde zij nog niet in met het voorgestelde raadsperspectief. Zonder het coalitieperspectief is het namelijk niet duidelijk waar de nieuwe coalitie op gaat sturen en wat daarvan de consequenties zijn voor datgene waar de raad volgens het raadperspectief mee aan de slag kan gaan.
Fedor Cuppen omschreef beide perspectieven als ‘communicerende vaten’: wat in het ene perspectief vastligt heeft direct invloed op wat in het andere perspectief kan worden opgepakt. Als één van beide vaten nog niet is gevuld kan er niet worden gedebatteerd en gesproken over wat er in het andere vat moet komen. VVD en CDA gaven eenzelfde boodschap mee aan formateur Eppie Klein en de coalitievormende partijen. Daar was begrip voor en tijdens een extra raadsvergadering op 18 mei wordt het coalitieperspectief besproken. Afhankelijk van de uitkomst wordt in de raad dan verder gesproken over de manier waarop
beide perspectieven ingevuld moeten gaan worden.
De fractie van D66 Renkum staat open voor samenwerking en is benieuwd wat de nieuwe coalitie aan plannen en voornemens heeft vastgelegd in het coalitieperspectief.