Startnotitie Bestuurlijke Toekomst

Blik op de toekomst - Beeld: Beeldbank

Behalve het tweede deel van de Begrotings-vergadering was er op 2 november ook een reguliere raadsvergadering. Naast het vaststellen
van bestemmingsplan ‘Wolterbeekweg 19a, 2022’ en de Onderzoeksagenda Gebiedsuitwerkingen Verstedelijkingsstrategie Arnhem Nijmegen Foodvalley was daar vooral de startnotitie ‘Bestuurlijke Toekomst Gemeente Renkum’ een belangrijk onderwerp van de agenda.
 
Dorien Firet gaf namens de fractie van D66 Renkum aan blij te zijn met deze startnotitie en de bijbehorende planning. De fractie is van mening dat de inwoners van de gemeente Renkum recht hebben op een betrouwbare overheid, een goede gemeentelijke dienstverlening en zeggenschap over hun (toekomstige) leefomgeving. Het is daarbij belangrijk dat de identiteit van de dorpen behouden blijft. Dit alles komt wat D66 Renkum betreft voldoende en duidelijk naar voren in de startnotitie. 
 
D66 Renkum ziet echter, in tegenstelling tot sommige andere partijen, het zelfstandig blijven niet uitsluitend als enige mogelijkheid om een goede overheid te zijn voor de inwoners van de gemeente Renkum. Het is belangrijk om ook lastige scenario’s als een gemeentelijke herindeling nu al te onderzoeken. Er is relatief weinig financiële druk, dus kunnen we goede afwegingen maken en moeten we alle toekomstscenario’s goed kunnen onderzoeken. Met een amendement stelde de D66-fractie voor ook de gemeentelijke herindeling als toekomstscenario mee te nemen in de startnotitie, want nu leek het of er vooraf aan het onderzoek al scenario’s waren uitgesloten. Het D66-amendement werd in de raad niet aangenomen. Desondanks stemde de fractie van D66 Renkum wel in met de startnotitie.
Op 15 november stelt de raad de kaders voor het onderzoek naar de bestuurlijke toekomst definitief vast.