Motie ‘Betrek de raad beter bij regionale besluiten’

Regionaal samenwerken! - Beeld: Beeldbank

Afgelopen raadsvergadering bracht Dorien Firet namens de fractie van D66 Renkum de motie ‘Betrek de raad beter bij regionale besluiten’ in. D66 Renkum vindt de regionale samenwerkingen belangrijk. Daarbij is het ook van belang dat de Renkumse raad goed op de hoogte is van wat er speelt op regionaal niveau. Ook worden er op regionaal niveau besluiten genomen die invloed hebben op ons lokale beleid.
 
De regio heeft voortdurend onze aandacht en we stellen regelmatig vragen aan ons college op dit thema. Na een verkenning in de regio bij andere raden, werd duidelijk dat wij van andere gemeenten kunnen leren. In andere gemeenten worden de gemeente raden actief geraadpleegd voordat de bestuurder in bestuurlijke overleggen een besluit neemt. Met onze motie ‘Betrek de raad beter bij regionale besluiten’ wilden we dit
ook in Renkum invoeren.
 
Alle andere partijen en het college gaven in de raad aan voldoende vertrouwen te hebben in de huidige manier van werken en daarom besloten wij tijdens de vergadering onze motie terug te trekken. D66 Renkum blijft het belangrijk vinden dat we goed blijven overzien wat regionale besluiten voor invloed hebben op onze gemeente. Wij blijven dit dan ook alsnog goed in de gaten houden.