Kaderstelling ‘Dunoveste’

Kaderstelling ‘Dunoveste’ - Beeld: Gemeente Renkum


De gemeenteraad heeft januari de ruimtelijke kaders voor het project
Dunoveste vastgesteld evenals het stedenbouwkundig ontwerp daarvan.
Het kantoorgebouw Dunoveste aan de Houtsniplaan in Doorwerth staat
al lang leeg. Er zijn door de jaren heen verschillende pogingen gedaan
om tot plannen te komen voor hergebruik van het bestaande gebouw.
Een ontwikkelaar heeft nu nieuwe plannen opgesteld. Voorafgaand
heeft een participatieproces plaatsgevonden met inwoners en direct
omwonenden. Hun inbreng heeft tot de nodige aanpassingen van het
plan geleid. In de plannen wordt de bestaande flat gesloopt en
vervangen door een nieuw gebouw met naar verwachting 24 goedkopere koopappartementen, 16 appartementen midden huur en 38 appartementen dure koop. De vormgeving van het gebouw wordt nog verder uitgewerkt. Het gebouw zal voldoen aan alle geldende eisen op het gebied van duurzaamheid en in het ontwerp is er rekening mee gehouden het project optimaal te laten aansluiten bij de groenkarakteristiek van het dorp Doorwerth. D66 Renkum is te spreken over de participatie, het plan zelf en de wijze waarop de nieuwe ontwikkelingen zijn ingepast in de omgeving en stemde in met de kaderstelling.