Peter Kraak

Peter Kraak - Beeld: Peter van Norden

Helpen om de gemeente waarin je woont een stapje beter te maken. 

  • 68 jaar
  • Oosterbeek

In mijn dagelijks werk als rijksambtenaar tracht ik daar een bijdrage aan te leveren op rijksniveau. In mijn rol als raadslid probeer ik dat op lokaal niveau te doen. Dat betekent veel luisteren naar inwoners van de gemeente Renkum. Waar zit men mee? Waar kan je een mogelijk probleem oplossen? Zo ben ik actief in de muziekgroep van de Airborne wandeltocht, neem deel aan de werkgroep onderhoud park Bato’s Wijk in Oosterbeek en help bij de Stuwwalloop. Raadslid zijn betekent ook dat je telkens met nieuwe onderwerpen bezig houdt en je daarin geheel mag inwerken. Dat is leuk, leerzaam en een uitdaging.
De fantastische inbreng van D66 landelijk in het coalitieakkoord Rutte IV en het verkiezingsprogramma van D66 Renkum zijn voor mij een prachtig kader om mijn (kleine) bijdrage daaraan te leveren.

Lievelingsplek in je gemeente

Park Bato’s Wijk in Oosterbeek. Een fantastisch park in Engelse landschapstijl, goed onderhouden door de gemeente en een enthousiaste groep inwoners.

Welke kansen zie jij voor je gemeente?

Groen in de ruime zin van het woord, alsmede kunst en cultuur, inclusief airborne, blijven de belangrijke onderwerpen voor deze gemeente en biedt daardoor kansen. Voor inwoners maar ook voor toeristen. 

Wat zijn drie zaken die jij als raadslid wil veranderen?

Ik zet mij al jaren voor het ontwikkelen van een waterkrachtcentrale bij de stuw Driel. In het kader van Renkum klimaatneutraal 2040 moet die waterkrachtcentrale er gewoon komen.
Het verbeteren van de informatieverstrekking door ontwikkelaars van ruimtelijke projecten aan inwoners, belanghebbenden en omwonenden.  
Mogelijke afstand tussen politiek en inwoners verkleinen.