Duurzaamheidscafé Renkum

Beeld: Woon wijzer winkel

De Duurzaamheidscafés van Renkum tonen mooi aan waarom wijkinitiatieven   zijn gestart en wat ze opleveren. Medio januari was het Tweede Duurzaamheids-café van Renkum, ditmaal in de vorm van een informatieve rondleiding. Lennart Santbergen, commissielid van D66 Renkum, was letterlijk meegelift met de bewonersvereniging Fluitersmaat om een bezoek te brengen aan de Woonwijzerwinkel in Tiel. Dit bezoek liet twee mooie dingen zien.

Allereerst hebben de bewonersverenigingen van de gemeente Renkum zich succesvol verder weten te verenigen, waardoor er nog meer kennisdeling plaats kan vinden en concrete resultaten geboekt worden. En ten tweede liet het zien hoe Renkum zich, door te verenigen, kan verdiepen in serieus complexe onderwerpen zoals de energietransitie op het gebied van wonen.

Tijdens de rondleiding werden er innovatieve voorbeelden getoond op het gebied van woningbouw. De producenten van de duurzame bouw- en isolatiematerialen gebruiken de woonwijzerwinkel als markt, waardoor je als bezoeker alle materialen kunt ervaren. Naast voorbeelden van innovatie werd tijdens het werkbezoek de nadruk gelegd op het fundament van duurzaam wonen: isolatie.
 
Vanaf het onderwerp isolatie gingen de aanwezigen in de winkel letterlijk langs de
onderwerpen van een 7-stappenplan. Lopend via de ventilatie- en verwarmingsmogelijkheden, langs de zonnepanelen en uiteindelijk naar de warmtepompen. Alles wat nodig is om je woning te verduurzamen was te zien én te voelen.

De oproep van de verenigingen was na afloop om dit concept te overwegen in Renkum en zolang daar nog geen woonwijzerwinkel staat, de inwoners die informatie zoeken naar de locatie in Tiel te verwijzen. Ook gaan de bewoners-initiatieven uit Renkum alle verkregen informatie in mappen bundelen voor hun buurtgenoten. Zo komt de kennis vanuit Tiel in Renkum terecht, waar het zich kan manifesteren in duurzame wijken.

Duurzaamheidscafé - Beeld: Lennart Santbergen