Begroting 2023 en Najaarsnota 2022

Tijdens de Begrotingsraad stemde de fractie van D66 Renkum uiteindelijk in met de Begroting 2023 en de Najaarsnota 2022. Daarbij zei Fedor Cuppen namens de fractie van D66 Renkum het volgende:
 
“Voorzitter, de begroting is wat ons betreft in lijn met de begrotingen van afgelopen jaren. We zijn onvoorzien in de luxepositie terecht gekomen dat financiën de aankomende jaren ineens niet meer het allesoverheersende probleem zijn voor onze gemeente. Dat was de vorige raadsperiode wel anders, toen er nog sprake was van een situatie waarin op basis van zeer krappe en onder druk staande financiële kaders, harde keuzes moesten worden gemaakt. We zijn vanuit een voor de gemeente Renkum financiële crisis nu veel meer terecht gekomen in andere crisissen. Daarmee is er wellicht nu wel meer financiële ruimte en daarmee lucht om dingen te kunnen gaan oppakken, maar we staan ook meer dan ooit voor grotere, veelal
mondiale problemen en vraagstukken die op onze bord liggen. Laten we voor de wijsheid en saamhorigheid zorgen die nodig is om dat te gaan doen wat nodig is binnen de mogelijkheden die we nu hebben.”