Verkiezingen secretaris en penningmeester

Vanwege de aflopende termijn staan de functies secretaris en penningmeester in het landelijk bestuur open voor verkiezing.

secretaris

De secretaris houdt zich voornamelijk bezig met de organisatie van het bestuur en is de spil wat betreft de interne communicatie. Hen verzamelt proactief zoveel mogelijk gegevens die van belang zijn voor het bestuur. Een secretaris stelt de agenda van de vergaderingen op samen met de voorzitter, verstuurt deze en verzorgt een verslag van de vergaderingen. De secretaris legt tijdens de vergadering de genomen besluiten vast.

Het bestuur is als geheel verantwoordelijk voor het goed functioneren van het netwerk. Naast de functie-specifieke taken zet ieder bestuurslid zich hiervoor in.

Lees de Vacature Secretaris PRIDE66 (m/v/x) om meer te lezen over deze functie en hoe je je kandidaat kan stellen.

penningmeester

De penningmeester is verantwoordelijk voor de financiën van PRIDE66. Dat betekent dat hen jaarlijks samen met de voorzitter een concept begroting opstelt voor de rest van het bestuur. Nadat deze vastgesteld is houdt hen de inkomsten en uitgaven gedurende het jaar in de gaten en werk samen met de rest van de bestuursleden om bij te sturen waar nodig.

Daarnaast stel hen elk jaar een jaarverslag op, hierop wordt toegezien door het landelijk bureau van D66. Een aangestelde onafhankelijke kascommissie controleert de uitgaven die gedaan worden.

De penningmeester van PRIDE66 vervult tevens deze rol voor het
samenwerkingsverband van de verschillende politieke regenboognetwerken (Unity for the Community).

Het bestuur is als geheel verantwoordelijk voor het goed functioneren van het netwerk. Naast de functie-specifieke taken zet ieder bestuurslid zich hiervoor in.

lees de Vacature Penningmeester PRIDE66 (m/v/x) om meer te lezen over deze functie en hoe je je kandidaat kan stellen.

procedure

De functies worden door de leden van PRIDE66 gekozen. Dat betekent dat bij één of meerdere kandidaten er een verkiezing volgt. Alle leden van PRIDE66 mogen stemmen voor bestuursfuncties, maar voor voor kandidaten is lidmaatschap van D66 wel een vereiste.

Je kunt je aanmelden op MijnD66. Registreer je als kandidaat op de pagina ‘stemmingen’. De deadline hiervoor is vrijdag 15 maart 23.59.

De publicatie van de kandidaten is op zondag 17 maart. Bij meer dan één kandidaat voor de functie kan er gestemd worden van 22 t/m 29 maart.

Het nieuwe bestuurslid start op 1 april. Een bestuurstermijn is drie jaar.