Voorwoord

De afgelopen 4 jaar zijn anders verlopen dan wij dachten. Wie had kunnen denken dat we met het coronavirus te maken zouden krijgen en hier nog steeds wereldwijd maatregelen voor nodig zouden hebben om het de baas te zijn? Nieuwe uitdagingen brengen kansen met zich mee en die willen wij de komende jaren benutten.

Zowel landelijk als gemeentelijk staan wij de komende jaren voor nog een aantal grote opgaven:
klimaatverandering, vergrijzing, digitalisering (waaronder thuiswerken, privacy en beveiliging) en toenemende druk op de zorg. De directe omgeving waarin mensen wonen, werken en leven beïnvloedt de gezondheid. In een gezonde en inclusieve sociale leefomgeving voelen mensen zich thuis, wonen ze veilig, krijgen ze steun en is de samenhang in de buurt groot. Het is aan de gemeente de taak om de directe omgeving en het voorzieningenniveau op pijl te houden en waar mogelijk te verbeteren en de raad om hier invloed op uit te oefenen.

Voor u ligt het verkiezingsprogramma van D66 Oldenzaal. Hierin staat wat D66 de komende vier jaar voor Oldenzaal en haar inwoners wil bereiken. De ideeën vloeien voort uit het sociaal-liberale gedachtegoed en de vijf richtingwijzers van D66. Gezien de grote opgaven wil D66 zich de komende jaren inzetten voor drie belangrijke thema’s: sociaal domein, duurzaamheid en leefbaarheid.

Wij streven er als team naar een bijdrage te leveren aan de Oldenzaalse samenleving gebaseerd op gelijkwaardigheid met voldoende ontwikkelmogelijkheden voor eenieder en een omgeving te creëren waar men buiten de gebaande paden durft te kijken.

The quick

The quick: The quick brown fox jumps over the lazy dog. The quick brown fox jumps over the lazy dog. The quick brown fox jumps over the lazy dog. The quick brown fox jumps over the lazy dog.

  • The quick brown fox jumps.
  • The quick brown fox jumps over the lazy dog.

Brown fox

Brown fox: The quick brown fox jumps over the lazy dog. The quick brown fox jumps over the lazy dog. The quick brown fox jumps over the lazy dog. The quick brown fox jumps over the lazy dog. The quick brown fox jumps over the lazy dog. The quick brown fox jumps over the lazy dog. The quick brown fox jumps over the lazy dog. The quick brown fox jumps over the lazy dog.

  • The quick brown fox jumps.
  • The quick brown fox jumps over the lazy dog.