Dit zijn onze standpunten

Stormvloedkering in Zeeland. Beeld: D66

Wat gebeurt er met een stad of gemeente als de politiek geen echte keuzes maakt? Keuze voor zich uitschuift? Niet verder kijkt dan morgen? Alles wil laten zoals het ogenschijnlijk goed is?

Daarom is het tijd voor een politiek die echte keuzes maakt. Die omkijkt naar mensen en vooruitkijkt naar morgen. Oldenzaal is geen machine, die we alleen met dag-tot-dag management draaiende houden. 

Wat voor gemeente willen we zijn? Dat vraagt om duidelijke keuzes. D66 Oldenzaal maakt die keuzes. Voor een groene toekomst. Met meer betaalbare woningen. En een gelijke kans voor onze kinderen.

We gaan voor een gemeente Oldenzaal waar we iedereen vrij laten, waar we niemand laten vallen.

Je bent pas vrij als iedereen dat is. D66 gelooft in gelijke kansen voor iedereen en hulp voor wie het nodig heeft.