Uitvoeringskrediet Franciscusschool – goedgekeurd met vraagtekens

Vanavond bespreken wij het uitvoeringskrediet voor de vernieuwbouw van de Franciscusschool ter grootte van €5,3M (€5.336.000,-).

€3M (€3.045.000,-) plus €2.3M (€2.291.000,-)

€3M (€3.045.000,-) is in het IHP opgenomen en hier hebben geen discussie over. We zien in het raadsvoorstel de noodzaak van een aanvullend krediet van €2.3M (€2.291.000,-) waarvan de helft zijnde €1.1M (€1.126.650,-) voor prijsstijging veroorzaakt door hoger arbeidsloon en hogere materiaalkosten. Dit is 37% in 3 jaar tijd, dus ruim 11% per jaar. Dat vinden wij erg veel. Maar als het zo is, is het zo. Helaas!
Voor een beter binnenklimaat en gasloze voorzieningen zien we €226.000,- benodigd. Met dit bedrag heeft D66 geen probleem, sterker nog: juicht zij toe.

Zaken niet meegenomen in oorspronkelijke raming

Een ander deel van de hogere kosten is veroorzaakt door zaken die door het adviesbureau HEVO niet zijn meegenomen in de toenmalige raming waaronder €520.000,- voor extra vierkante meters. HEVO heeft volgens het raadsvoorstel alleen gerekend met het onderwijsgedeelte, terwijl in het IHP toch steeds gesproken is over een totaalaanpak. De vraag die hierbij rijst is:
Was HEVO in 2019 op de hoogte van het verschil in oppervlak voor onderwijs en het huidig totaal en zo niet, is zij daar in 2021, rond de vaststelling van het IHP van op de hoogte gebracht?
Overigens vinden wij dat, ook al was zij hier niet van op de hoogte deels verantwoordelijk is voor de verkeerde uitgangspunten, immers zij zijn ingehuurd vanwege hun specialisme en behoren met de gemeente af te stemmen of de gestelde vraag past in wat gewenst is en óók zich af te vragen waarom een deel van de school niet is meegenomen.
Ook over mogelijk noodzakelijke kosten voor sloop, asbestsanering en VAT had HEVO kunnen weten of in ieder geval vragen moeten stellen. Het gaat hier over €320k!
Zonder hier op een schuldvraag in te gaan willen wij graag weten of er ten tijde van de opdracht aan HEVO al een ambtelijk projectteam bestond die HEVO in haar werk kon begeleiden?

vanwege de monumentale status subsidie mogelijk?

Op onze vraag of er vanwege de monumentale status subsidie mogelijk is is het antwoord dat de school deze moet aanvragen. Kan de school dan ook een hogere bijdrage leveren of is dat in strijd met de regels?
Is zeker te stellen dat de subsidie wegens de monumentale status aan de gemeente als bouwheer gaat toevallen?

Overig

Hetzelfde geldt voor de kinderopvang. De wethouder heeft, als wij het goed begrepen hebben, gezegd dat de verhuur van ruimten aan de kinderopvang ten bate komt van de Gemeente.
Worden deze exploitatievoordelen verrekend met de jaarlijkse kapitaallasten?
Tenslotte vragen wij ons af hoe gegarandeerd c.q. gemonitord wordt dat de kosten niet nog hoger gaan worden.
Blij zijn wij met de overeenkomst die met de Franciscusschool gesloten is over het gebruik van het gebouw voor onderwijs voor 40 jaar. Onze waardering voor beide onderhandelende partijen hiervoor.
Ondanks alle eerder genoemde bedenkingen zullen wij, zij het met enige tegenzin instemmen met de vrijgave van het oorspronkelijke uitvoeringskrediet als het aanvullend krediet.
De school kan niet langer wachten, de kinderen, onze toekomst mogen hier niet onder leiden en verdienen een gezond klimaat.