Ook in Noord-Holland vraagtekens bij zandwinning IJsselmeer 

D66 Noord-Holland heeft samen met 3 andere partijen vragen gesteld over de rijksplannen voor zandwinning uit het IJsselmeer.

2018

Al in 2018 zette de Tweede-Kamer-fractie van D66 vraagtekens bij de negatieve gevolgen van zandwinning en diende samen met GroenLinks een motie in, om zeer zorgvuldig met zandwinning om te gaan in Natura-2000 gebieden. De Waddenzee en het IJsselmeer horen daarbij. 

2021

Ook in Provinciale Staten is door D66NH in 2021 met een motie een oproep gedaan om te stoppen met het verlenen van vergunningen die ecologisch een bedreiging kunnen zijn voor Natura-2000 gebieden, en andere externe bedreigingen te bestrijden.  

Nu

Minister Harbers van Infrastructuur en Waterstaat wil nu zandwinning uit het IJsselmeer mogelijk maken voor de woningbouw. De vraag is of er niet andere oplossingen zijn zoals andere materialen om woningen van te bouwen. Het IJsselmeer heeft een beschermde status vanwege de natuurwaarde. Ook voor de watervoorziening is het belangrijk.  

In navolging van 5 partijen in Friesland hebben nu ook in Noord-Holland SP, D66, PvdD en GroenLinks vragen gesteld over deze plannen van het rijk voor zandwinning uit het IJsselmeer. De zandwinning kan zorgen voor waterverontreiniging en verstoort de flora en fauna van het IJsselmeer. 

De schriftelijke vragen (en na 30 dagen de antwoorden) leest u hier.