D66 stelt vragen over verkeersmaatregelen F1 Zeeweg 

De fractie van D66 heeft vragen bij de motivering van het afwijken van het politie-advies door de provinciale organisatie. Dit en een reactie van omwonenden was aanleiding voor Statenlid Wesley van der Heijden om vragen te stellen aan het college. 

Verkeersbesluit

In het Provinciaal blad Nr. 5685 van 24 mei 2023 staat het verkeersbesluit voor het nemen van maatregelen op de N200 en N208 in verband met het evenement Formule 1 (Dutch Grand Prix). In dit besluit staat een dringend advies van de politie vermeld om de maximumsnelheid op de Zeeweg in Overveen terug te brengen naar 50km/uur. Dit om het stoppen en keren van grote (hulp-)voertuigen mogelijk te maken en evenals het oversteken van fietsers/voetgangers op bepaalde plaatsen. 
 
In de motivering om van dit advies af te wijken wordt verwezen naar het mobiliteitsplan en het verder voorkomen van hinder voor ondernemers en bewoners. Er wordt niet nader ingegaan op de aangedragen argumenten van de politie.

Vrienden van Middenduin

De Stichting Vrienden van Middenduin (omwonenden) heeft bezwaar tegen gemaakt bij de HAC tegen het verkeersbesluit. Zij hebben een aantal goed gemotiveerde suggesties n.a.v. ervaringen van de vorige keer en daarmee ook bezwaar tegen het niet opvolgen van het politie advies.  
De Stichting heeft hierover een onderhoud gehad met de provinciale organisatie. De Stichting heeft het bezwaar ingetrokken, omdat ze in het geheel geen gehoor troffen en het voor hen met deze opstelling geen doel treft om de bezwaarprocedure voort te zetten. D66 is teleurgesteld over de houding van de provincie tegenover de constructieve suggesties van omwonenden. 

Schriftelijke vragen

De schriftelijke vragen zijn hier te vinden – en binnen 30 dagen ook de antwoorden van het college.

Beeld: ConnyvS