Vragen over stikstof-vergunningen in NH

Al in 2019 sprak het ministerie van LNV met de provincies af om in kaart te brengen welke bedrijven onterecht geen vergunningen voor stikstofuitstoot hebben. De NOS heeft er onderzoek naar gedaan of dit is gebeurd en rapporteert hier niet positief over. Reden genoeg voor Amélie Strens om hier in Noord-Holland schriftelijke vragen over te stellen.

Aanleiding

De NOS publiceerde op 30 januari 2023 online een artikel “Provincies weten van duizenden veehouders niet of ze juiste stikstofvergunning hebben”. Daarin wordt beweerd dat uit onderzoek is gebleken dat provincies in veel gevallen geen overzicht hebben van stikstof-/natuurvergunningen van veehouders en andere bedrijven. Bovendien blijkt dat provincies niet weten of de bedrijven de juiste vergunning hebben waardoor grote kans is dat een deel meer stikstof uitstoot dan waar ze toestemming voor hebben.

Hoe zit het in Noord-Holland?

D66 Noord-Holland maakt zich zorgen over het niet bekend zijn van alle stikstof/natuurvergunningen in Noord-Holland en het gemiste overzicht van de problematiek rond onze stikstofgevoelige Natura2000 gebieden. Naar aanleiding van het artikel van NOS en de voortgang van het halen van de stikstofdoelen, stelt de fractie van D66 schriftelijke vragen aan het college.

Vragen

  • Herkent het college het beeld dat van duizenden veehouderijen en andere bedrijven niet duidelijk is of ze de juiste stikstofvergunningen hebben?
  • Heeft het college een beeld van hoe dat in de provincie Noord-Holland is?
  • Zijn er bedrijven in onze provincie die meer stikstof uitstoten dan vergund is? Zo ja, hoeveel?
  • Bent u het D66 eens dat bedrijven niet meer stikstof mogen uitstoten dan vergund is?
  • Wordt hierop gehandhaafd? Zo ja, wat zijn de resultaten?  Zo nee, gaat u hierop zeer binnenkort wel handhaven? Wat is de reden dat hier niet (volledig) op gehandhaafd wordt?
  • Indien u deze cijfers niet heeft, kunt u dit dan zo snel mogelijk onderzoeken en in kaart brengen?