Noord-Holland fietst nu ook door!

D66 staat volledig achter het provinciaal fietsbeleid omdat D66 fietsen ziet als een veiligere, handigere, goedkopere en vooral duurzamere manier van mobiliteit dan gemotoriseerde vervoermiddelen.

Rekenkamer is kritisch

De Randstedelijke Rekenkamer heeft gekeken hoe de provincies Flevoland, Noord-Holland, Utrecht en Zuid-Holland hun rol pakken op het gebied van fietsbeleid en of dit bijdraagt aan provinciale doelen. Het doel van de provincie Noord-Holland is dat de fiets in het jaar 2050 een nog belangrijkere rol speelt in de regionale mobiliteit van Noord-Holland: Er is dan één compleet, herkenbaar en veilig netwerk van fietspaden. D66 heeft dit in de afgelopen jaren herhaaldelijk aangeslingerd.

De rekenkamer stelt vast dat de realisatie van doorfietsroutes in Noord-Holland nog in de opstartfase is. De provincie pakt de regierol en is subsidieverlener. Er zijn middelen gereserveerd, obstakels zijn duidelijk in beeld en er wordt actie ondernomen om deze te overkomen. Provinciale Staten zijn betrokken. De rekenkamer heeft wel een aantal concrete aanbevelingen.

Het provinciale “actieprogramma actieve mobiliteit” wil ervoor zorgen dat – er goede en veilige fietsroutes zijn

– fietsroutes direct naar voorzieningen leiden (niet meer omfietsen dus);

– de fiets lokaal een echt alternatief voor de auto is;

– fietsers niet meer onnodig lang wachten voor stoplichten;

– mensen vaker een gezond en lekker fit gevoel ervaren als ze op de fiets stappen.

Fietsen is duurzaam en gezond

In de commissie mobiliteit en bereikbaarheid eind januari is over het rapport gesproken. Het college stelt voor om de aanbevelingen van de rekenkamer over te nemen en krijgt van de commissie de opdracht om deze ook daadwerkelijk uit te voeren. Terecht, wat D66-woordvoerder Marcel Steeman betreft.

Steeman: “D66 staat volledig achter het provinciaal fietsbeleid omdat D66 fietsen ziet als een veiligere, handigere, goedkopere en vooral duurzamere manier van mobiliteit dan gemotoriseerde vervoermiddelen. Die staan hoger op de ladder van duurzame mobiliteit. Fietsen is ook een belangrijk onderdeel van de “ketenreis” van deur tot deur (bijvoorbeeld fiets-bus-trein-lopen). 

Investeren in fietsinfrastructuur is verreweg de meest efficiënte en effectieve manier van investeren in leefbaarheid en gezondheid. Ook voor mentale gezondheid blijkt uit vele rapporten. Het provinciale “actieprogramma actieve mobiliteit” helpt ook mensen met een mobiliteitsbeperking vooruit. De aanbevelingen van de rekenkamer zijn een aanmoediging om dit beleid te vervolgen. D66 zal de uitvoering kritisch blijven toetsen.
Noord-Holland moet blijven doorfietsen.