Energietransitie in Noord-Holland gaat versneld door 

In Noord-Holland wordt gewerkt aan plannen om voor 2030 meer duurzame energie op te wekken, volgens afspraken in de Regionale Energiestrategie (RES). Voor deze RES staat een herijking gepland. De energieregio NHN gaf onlangs een update in een webinar.

Versnelling is nodig

In september 2022 is de CO2 impactanalyse voor Noord-Holland gepubliceerd. Daarin werd duidelijk dat de verwachte reductie van de uitstoot van broeikasgassen onvoldoende is om een evenredige bijdrage te leveren aan de nationale klimaatdoelstellingen. Reden genoeg voor Statenlid Emre Kanik om het college te vragen de energietransitie te versnellen. Voor D66 is de verschuiving van gebruik van fossiele brandstoffen naar groene energie een essentieel thema. Het voorstel werd in november 2022 met steun van CDA, GroenLinks, PvdA en ChristenUnie aangenomen. Naar aanleiding van onze motie heeft de provincie haar inzet hierop versterkt: meer ondersteuning voor gemeenten en een meer activerende en sturende rol wanneer de doelen niet behaald worden. Daarbij komt er 1 provinciaal loket voor alle regels/beleid rondom RES-zoekgebieden. 

Het gaat sneller

Voor de provinciale RES-organisatie staat er dit jaar een herijking van de RES 1.0 op het programma. Gemeenten kunnen in 2023 de zoekgebieden nog aanpassen. De provincie ondersteunt de gemeenten met regelingen voor procesparticipatie, meervoudig ruimtegebruik en solar carports. Ook wordt er extra hard gewerkt aan de filevorming op het elektriciteitsnet, de zogenaamde netcongestie. Vanuit het rijk komen er meer zonnepanelen langs snelwegen. Het moet sneller. 

Participatie

Het draagvlak en participatie van inwoners zijn een belangrijk onderdeel van de energietransitie. Ook financiële participatie via burgerinitiatieven is mogelijk.

RES 2.0

In de eerste helft van 2024 leveren de gemeenten hun RES 2.0 op aan de provincie. Ook dan zal D66 weer kritisch kijken naar wat we kunnen verbeteren. 

Meer informatie

Bekijk de actuele cijfers over de energietransitie in Noord-Holland op het dashboard:
https://cijfers.noord-holland.nl/dashboard/energietransitie

Meer informatie over de energietransitie bij u in de buurt is te vinden bij uw gemeente. Algemenere informatie op de website van de provincie.  

Bekijk de update van 27 maart van de energieregio NHN hier: Energietransitie in Noord-Holland gaat door – energieregio Noord-Holland (energieregionh.nl)