Addendum op bestuursakkoord 2020-2023

Ine Meeuwis

D66 is trots en tevreden. Mooi dat we samen met VVD, CDA, GroenLinks en PvdA goede afspraken hebben kunnen maken. Afspraken om vanaf vandaag samen een nieuwe coalitie te vormen voor Brabant. En uiteraard vinden wij het fijn dat Anne-Marie Spierings weer terugkeert in het college van Gedeputeerde Staten.

Beeld: Provincie Noord-Brabant

We hebben de afgelopen weken onder de prima leiding van de formateurs – Karla Peijs en Lambert Verheijen – voor de resterende 1,5 jaar in deze bestuursperiode een flink aantal afspraken gemaakt. We schreven dus geen heel nieuw bestuursakkoord, maar we legden in ‘Samen bouwen aan de kwaliteit van Brabant’ alle aanpassingen op het huidige bestuursakkoord vast.

Progressief en stabiel

De inzet van D66 was de vorming van een breed, stabiel en zo progressief mogelijk college. We willen aan het werk gaan, verschillen overbruggen en het juiste doen voor Brabant. De problemen zijn te groot om nog langer te aarzelen. Niet blijven hangen in het eigen gelijk, maar het goede willen zien in de ideeën van de ander. Vechten voor je idealen, maar ook bereid zijn om compromissen te sluiten en zo vooruitgang te boeken. Want we voelen de verantwoordelijkheid voor Brabant. En we moeten het vooral gaan hebben over de inhoud, vinden wij. Het vertrouwen van de inwoners in de politiek moet herwonnen worden.

Energietransitie

D66 is trots op het resultaat van de onderhandelingen. Het progressieve gezicht van Brabant is terug! De aandacht is weer gevestigd op de verduurzaming van de economie en op de energietransitie. De rol van de provincie op het gebied van cultuur en bij het tegengaan van de klimaatverandering, die rollen werden door D66 nadrukkelijk ingebracht tijdens de formatiegesprekken.

Tevreden kan ik daarom melden dat er onder andere €4 mln extra is toegewezen voor de Energietransitie, namelijk €2 miljoen voor de verduurzaming van het provinciehuis en €2 mln voor de aanpak van de capaciteitstekorten op het elektriciteitsnet. Bovendien is er €6 mln extra voor Cultuur & Sport en €5 mln voor natuur.

De provincie heeft dus weer de volle aandacht voor het versnellen van de energietransitie. Uiteraard in goede samenwerking met gemeenten, met energiecoöperaties en met bedrijven.

Cultuur is een kerntaak van de provincie

Wat cultuur betreft: Cultuur is een kerntaak van de provincie. De afgelopen periode heeft nog maar eens extra duidelijk gemaakt wat de waarde is van cultuur, van sport en van ontmoeting voor het welzijn van de Brabanders. Goed om te melden dat we samen met inwoners en samen met de sector de consequenties voor de Brabantse ecosystemen gaan onderzoeken. Dat is inclusief de regionale gezelschappen, festivals en cultuureducatie.

Brede Welvaart

Ook is het fijn dat er nu extra geld is voor Brede Welvaart, waaronder het belangrijke thema Gezondheid.

Jaarlijks wordt de staat van Brabant opgesteld volgens de drie perspectieven van het Planbureau voor de Leefomgeving: de kwaliteit van de leefomgeving, de kwaliteit van leven en de welvaartseconomie.

Tot slot voorzitter, zou ik willen zeggen dat D66 in de nieuwe gedeputeerden het volste vertrouwen heeft. Ze zijn volgens ons een prima versterking van het college en bieden perspectief voor de toekomst van Brabant. Wij wensen hen veel succes, samen met de zittende gedeputeerden, de provinciesecretaris en de commissaris van de Koning.
Dank u wel.