Hoofdstuk 3: Beter wonen

D66 wil dat Maasgouw zijn aantrekkelijkheid behoudt. Daarvoor zijn vier factoren van belang: goede verbindingen, vergroenen en autoluw maken van historische bebouwingen, verduurzaming van woningen en vergroten van een (diverser) woningaanbod.

Maasgouw is een aantrekkelijk gebied in de nabijheid van Eindhoven, een van de belangrijkste kennis- en innovatiecentra van de wereld, en evenmin ver van het kennis- en cultuurcentrum Aken-Maastricht. D66 wil dat dit gebied zijn aantrekkelijkheid behoudt. Daarvoor zijn vier factoren van belang: goede verbindingen, vergroenen en autoluw maken van historische bebouwingen, verduurzaming van woningen en vergroten van een (diverser) woningaanbod. 

Het laatste heeft onze eerste aandacht. Wij willen dat de Gemeente leegstand van bestaande gebouwen (fabrieken, kantoren, ruimte boven winkels etc.) inventariseert, de gebouwen opkoopt, aan architecten en bouwers de ruimte geeft om daarin woningen te realiseren voor starters en deze uitgeeft voor verhuur voor circa 600 euro per maand met het recht op koop. Ter verlaging van de bouwkosten zou de Gemeente woningen voor jongeren en ouderen kunnen realiseren in een woonhof, waarin voorzieningen als keuken en wasruimte gedeeld worden. De Gemeente zou samenwerking moeten zoeken met de TU Eindhoven voor het bouwen van Ripple woningen op en tussen bestaande gebouwen. Deze samenwerking kan ook breder gaan, door de TU-ruimte te bieden voor het ontwikkelen van duurzame woningen met flexibele indeling op beschikbare grond. 
 
D66 wil daarmee bereiken dat jongeren in de Gemeente blijven wonen – en werken, temeer nu de mogelijkheden tot werken op afstand zijn vergroot. De Gemeente moet investeren in de faciliteiten voor thuiswerken: supersnel internet, vergader- en ontmoetingsplaatsen voor thuiswerkers.
 
D66 vindt dat de Gemeente er eer in moet leggen een duurzame gemeente te worden. Ook daarin zou de Gemeente samenwerking kunnen zoeken met nabije universiteiten waaraan onderzoeksopdrachten kunnen worden gegeven. 
 
De eerste stap op weg duurzaamheid is het isoleren van bestaande woningen (de trias energetica: eerst isoleren = zo min mogelijk energie verbruiken, daarna zoveel mogelijk groen(blauwe) energie verbruiken, en dan spaarzaam zijn met fossiele energie als die daarna nog nodig is). De Gemeente zou een deel van haar eigen vermogen hiervoor moeten inzetten. Nieuwbouw zou altijd moeten voldoen aan duurzaamheidseisen. De Gemeente zou moeten bewerken dat op alle daken van openbare en van zoveel mogelijk private gebouwen zonnepanelen worden gelegd. De Gemeente zou met subsidies moeten stimuleren dat woningbezitters opslag batterijen installeren, zoals de Vlaamse overheid dat al doet.
 
Bestaande plannen voor de centra van Heel en Maasbracht, ook om deze aantrekkelijk te maken voor ondernemers die zich daar willen vestigen, zouden in evenwicht moeten worden gebracht met de behoeften en mogelijkheden van de andere woonkernen.
 
D66 dat vindt dat de woonkernen meer met elkaar moeten worden verbonden, anders dan via de auto of de bus. Er zouden brede fietspaden kunnen worden aangelegd, met op geregelde afstanden overkappingen/schuilplaatsen voor guur weer, tevens stalling en bushokje. 
 
Bestaande fietsroutes wil D66 optimaliseren. Ook zou een project kunnen worden gestart voor elektrische deelscooters (samen met bijvoorbeeld Check, Go Sharing of Felyx).  Bij de dorpshuizen moeten aflever- en ophaalpunten komen voor koeriersdiensten, waar elektrische huurwagentjes beschikbaar zijn voor verder transport.

D66 vindt dat het onttrekken van woningen aan de woningmarkt (tweede huizen) aan banden moet worden gelegd. Bestaande parken met recreatiewoningen mogen blijven, maar de groei van het aantal recreatiewoningen moet worden beperkt. Waar mogelijk moeten de regels voor permanente bewoning van recreatiewoningen worden verruimd.
 
Een laatste woord betreft de sociale veiligheid in de woonkernen. Meer zichtbaarheid van de politie, met name via wijkagenten, voorlichting over criminaliteitspreventie, en het opzetten van buurt-apps wordt aanbevolen.