Terugblik raadsvergadering begroting 2023

Op 8 november behandelde de gemeenteraad van Maasgouw de begroting voor 2023. In dit bericht lichten wij de voor ons belangrijkste punten van de raadsvergadering eruit.
Eerder deelde wij onze algemene beschouwing.

Een Sociaal en duurzaam Maasgouw

De komende jaren liggen er grote uitdagingen klaar voor de Gemeente Maasgouw en haar inwoners. Maasgouw moet net als de rest van wereld in rap tempo verduurzamen om klimaatverandering te lijf te gaan en armoede en woningnood zoveel mogelijk te voorkomen. 
D66 gelooft in de veerkracht van de inwoners van Maasgouw. Zij kunnen verduurzamen met hulp van de gemeente. Het rijk stelt middelen beschikbaar, maar er is meer nodig. Dit vraagt een actieve rol van de gemeente.

Daarom diende D66 twee verander voorstellen in om de noodzakelijke verduurzaming van Maasgouw te versnellen. De rest van de gemeenteraad ziet helaas momenteel nog niet de noodzaak voor een grotere rol van de gemeente bij het ondersteunen van inwoners en ondernemers om verduurzaming te versnellen. 
D66 is desondanks blij met de stappen die gezet worden bij het toepassen van duurzame type verlichting en met de op te stellen nadere regels om verduurzaming van de oude dorpskernen mogelijk te maken.

Inwoners van een rijke gemeente als Maasgouw mogen niet in kou komen te staan. Dat was een zin die wij tot blijdschap terugzagen bij andere raadsfracties. Waar de andere fracties de vorige keer/vergadering nog afwachtend waren om de energiearmoede te bestrijden, was er deze raadsvergadering beweging in de goede richting te zien. Een beweging die wij toejuichen. Een meerderheid van onze voorstellen zoals het verstrekken van een Maasgouw Pas om kortingen voor inwoners op voorzieningen mogelijk te maken, een warm onthaal voor iedereen en een integrale aanpak voor de volledige doelgroep die met energiearmoede in aanraking komt, is hiermee weer een stapje dichterbij. Omdat het college nog niet bereid is de voorstellen uit te werken, gaan wij onze voorstellen zelf verder uitwerken. Zodat de andere fracties kunnen zien dat hetgeen in andere gemeentes door heel het land kan (het structureel bestrijden van energiearmoede) ook in Maasgouw mogelijk is. Wij hebben er het volste vertrouwen in.

Voldoende groen in het straatbeeld

Een van de onderdelen voor het tegengaan van hittestress is het vergroenen van gebouwen en de openbare ruimte. Momenteel zijn er binnen de gemeente Maasgouw nog geen normen voor hoeveelheid groen in de openbare ruimte. Waardoor het voor kan komen dat er weinig tot geen groen aanwezig is in een straat.
De motie voor het opstellen van het  gewenste percentage groen in het straatbeeld in relatie tot o.a. verkeer en stenen bebouwing, werd met positief advies van college en met unanieme stemmen aangenomen door de raad. Wij zijn blij met deze stap en zien de notitie in Q2 van 2023 tegemoet.
Een van de onderdelen voor het tegengaan van hittestress is het vergroenen van gebouwen en de openbare ruimte. Momenteel zijn er binnen de gemeente Maasgouw nog geen normen voor hoeveelheid groen in de openbare ruimte. Waardoor het voor kan komen dat er weinig tot geen groen aanwezig is in een straat.
De motie voor het opstellen van het  gewenste percentage groen in het straatbeeld in relatie tot o.a. verkeer en stenen bebouwing, werd met positief advies van het college en met unanieme stemmen aangenomen door de raad. Wij zijn blij met deze stap en zien de notitie in Q2 van 2023 tegemoet.
Een van de onderdelen voor het tegengaan van hittestress is het vergroenen van gebouwen en de openbare ruimte. Momenteel zijn er binnen de gemeente Maasgouw nog geen normen voor hoeveelheid groen in de openbare ruimte. Waardoor het voor kan komen dat er weinig tot geen groen aanwezig is in een straat.
De motie voor het opstellen van het  gewenste percentage groen in het straatbeeld in relatie tot o.a. verkeer en stenen bebouwing, werd met positief advies van college en met unanieme stemmen aangenomen door de raad. Wij zijn blij met deze stap en zien de notitie in Q2 van 2023 tegemoet.

Zoektocht voor gratis recreatie aan de Maas 

In Maasgouw is het binnenkort alleen nog mogelijk om tegen betaling te recreëren aan de Maas. De gemeente heeft in het verleden fors geïnvesteerd in toerisme en recreatie. Al de gronden voor recreatie aan de Maas is in eigendom van ondernemers. Deze hebben prachtige dagstranden ontwikkeld, maar vragen wel entreegeld waardoor het voor veel inwoners te duur wordt om ervan te kunnen genieten. We zijn er als D66 trots op dat we voor onze inwoners wat hebben kunnen betekenen. Namelijk dat de gemeente gaat verkennen op welke plek een openbaar dagstrand gerealiseerd kan worden waar inwoners gratis aan de maas kunnen recreëren. De motie van D66 hierover is unaniem aangenomen door de raad. 
In deze moeilijke economische tijden waarin een flink deel van onze inwoners het zwaar heeft, een belangrijke stap. Uiterlijk Q3 van 2023 komt het college met een terugkoppeling en een plan.