Sympathiek akkoord kan benodigde visie gebruiken.

Op 16 mei heeft Caroline in de raadsvergadering over het coalitieakkoord haar maidenspeech gehouden. Het onderwerp wat voor lag was het coalitieakkoord opgesteld door de partijen Lokaal Belang, VVD en CDA.
Lees hieronder meer over onze inbreng en ingediende amendementen.

Caroline van Velzen tijdens inbreng

Beeld: Gemeente Maasgouw

Onze inbreng

Het coalitieakkoord “Samen bouwen aan een sterk, sociaal en duurzaam Maasgouw” heeft onze sympathie. Er straalt betrokkenheid van uit en de motivatie om goed voor Maasgouw en haar inwoners te zorgen. Het is een akkoord op hoofdlijnen, waar per onderwerp nog veel ruimte is voor invulling. Op die hoofdlijnen kunnen wij ons zeker vinden. Wel vinden wij dat er in algemene zin meer visie en ambitie in het plan mag worden opgenomen. Dit hebben wij in onze eerdere reactie ook aangegeven. Natuurlijk is het goed om je beleid te baseren op cijfers en evaluaties. Meten is weten. Maar: geen precisie zonder visie. En die ontbreekt. Staat in elk geval niet expliciet beschreven. Terwijl daarvan in het gesproken woord wel blijk gegeven.

Wat ons betreft is het coalitieakkoord niet alleen bedoeld om een beschrijving van doelen te geven, maar ook om te inspireren, idealen te schetsen, te dromen van een mooier Maasgouw. Een perspectief te bieden aan inwoners en ondernemers waar we naar toe willen, in welke richting we willen door ontwikkelen. En dat mag best wat utopisch klinken. Want, wie had begin van de vorige eeuw gedacht dat we naar de maan zouden reizen? Wie had begin van deze eeuw gedacht dat we foto’s zouden maken met onze telefoon?

De maatschappelijke opgaven liggen er. Omvangrijk en met veel obstakels. Veel ook waar landelijke wetgeving en/of middelen voor moeten komen. Maar we kunnen ook zelf veel. Wij, D66 Maasgouw, vinden dat je als gemeente ook vooral moet kijken naar wat je wel zelf kunt doen. Als Midden-Limburgse gemeente heeft Maasgouw een centrale ligging. Gunstig om, bijvoorbeeld, het centrum van innovatie te worden op gebied van duurzaamheid. Alleen al door dit uit te spreken, kun je inwoners, bedrijven en instanties inspireren.

Benieuwd naar meer….?

Amendementen

Omdat wij vinden dat het coalitieakkoord wat concreter en ambitieuzer mag diende wij een 5 tal amendementen (voorstellen voor tekstwijziging) in:

Op de amendementen kregen wij inhoudelijke reacties van de opsteller van coalitieakkoord. NLM legde een stemverklaring. De volledig discussie en reactie vindt je hier:

Na de discussie besloten wij om de amendementen over financiën en mobiliteitstransitie terug te trekken om de opstellers van het coalitie aangaven dit al zo uit te voeren.

De overige 3 amendementen werden in stemming gebracht.
Verkeersveiliger Maasgouw werd met unanieme stemmen aangenomen.
Jeugdzorg en onderwijs kon alleen rekenen op de steun van NLM.
Voor ons amendement over burgerparticipatie was helaas geen steun. Wel sprak de raad de ambitie uit te willen werken aan meer inspraak voor de burger als dit om concrete casussen gaat.

Wij zijn blij dat Maasgouw van een reactieve houding naar actieve gaat met het aannemen van ons amendement over verkeersveiligheid.

Coalitieakkoord

Wij blijven op kritische en constructieve wijze in de raad meerderheden zoeken om stappen richting onze idealen te zetten. Deze avond was daar een mooi begin voor. Mede door onze inbreng werd beter duidelijk hoe partijen over de onderwerpen dachten.
Wij wensen het nieuw benoemde college veel succes en plezier bij het verder uitwerken en uitvoeren van dit coalitieakkoord.

Voor Leefbaar, Duurzaam Maasgouw waarin iedereen mee telt.