D66 vindt het onterecht en onnodig dat alle inwoners meebetalen aan parkeerterrein Funbeach


Tijdens de raadsvergadering van 31 mei werd het dossier over de parkeervoorziening voor het recreatiepark Fun Beach te Panheel behandeld. D66 heeft hier vragen over gesteld ter verduidelijking. Dit dossier loopt inmiddels 20 jaar en heeft de raad, de omwonenden, ondernemers en andere belanghebbenden al vele hoofdbrekens gekost.

Tegenstem

Met name het wel of niet betaald parkeren is een lastig punt. Zeker gezien overige parkeer- en verkeerssituaties  in de kernen van Maasgouw waar veel toerisme is, waaronder Thorn, Stevensweert, Wessem en Heel. Besloten is om bij Fun Beach onbetaald parkeren in te voeren.

D66Maasgouw stemt tegen het onbetaald parkeren omdat het erop neerkomt dat op deze manier alle inwoners nu meebetalen voor het parkeren bij Fun Beach.
Daar er zo’n 24000 inwoners zijn in Maasgouw zullen zij de kosten moeten opbrengen. Als de kosten op  2 miljoen euro worden begroot betaalt iedere inwoner 83 euro mee aan deze parkeervoorziening.
Aangezien ook de grondstoffen de laatste tijd steeds duurder worden is de verwachting dat ook de kostprijs voor de aanleg van de parkeerplaats sterk zal stijgen met als consequentie dat dit ook ook op de schouders van de inwoners terecht komt.

Evalueren

Het college en de raad hebben toegezegd het verloop van dit dossier te zullen evalueren en dat er zeker lessen getrokken zullen worden uit de behandeling van dit dossier. Dit ten behoeve van eventuele toekomstige, vergelijkbare dossiers.

D66Maasgouw heeft duidelijk gemaakt een partij te zijn die kritisch blijft kijken naar onderwerpen die vragen oproepen bij de Maasgouwse inwoners en niet terug te deinzen dit bespreekbaar te maken in de raad. Dit met de inzet van een groep enthousiaste, goed gemotiveerde vrouwen en mannen die vol energie hun raadsperiode tegemoet gaan.