Beeld: D66 Maasgouw

De gemeente is Maasgouw is een rijke gemeente. Door de stijgende (energie)prijzen wordt het de komende winter voor veel mensen in Maasgouw een moeilijke tijd. De door de regering op Prinsjesdag aangekondigde maatregelen om de prijsstijgingen te compenseren zijn er nog niet en maken de pijn wel minder maar nemen de pijn niet weg. Het eerder hulp bieden aan inwoners is dus noodzakelijk. We laten onze inwoners niet in de kou laat staan. D66 Maasgouw dient daarom tijdens de raadsvergadering van 4 oktober 5 voorstellen in en vraagt de gemeente om nog deze maand met de voorstellen aan de slag te gaan. Zodat inwoners hier vanaf november/december profijt van hebben.

Het inrichten van een “Warm Onthaal”

In elke dorpskern worden één of meerdere goed verwarmde ruimtes aangewezen waar bewoners tussen 10 en 22 uur bijeen kunnen komen, zonder enige verplichting. Dit kunnen de gemeenschapshuizen zijn op plaatsen waar die al bestaan, of de bibliotheek. Maar er kan ook gedacht worden aan bijvoorbeeld de recreatiezaal van een instelling, de kantine van een sportclub of een bedrijf, of een zaal in een zalencentrum. Sommige van deze locaties worden al voldoende verwarmd. Andere moeten misschien op temperatuur (22 graden) gebracht worden. Wie zich aanbiedt mag rekenen op een gemeentelijke bijdrage in de extra energiekosten van 500 euro per maand en nog eens 500 euro voor het verstrekken van koffie en thee. 

De ruimtes dienen toegankelijk te zijn voor iedereen, dus ook voor rolstoelgebruikers en mensen die – in elk geval op het oog – niets tekort komen. We willen niet stigmatiseren, maar juist zorgen voor meer verbinding met elkaar.

 Het verstrekken van maaltijden

De gemeente zal subsidie geven aan (horeca-)ondernemers die op de hierboven genoemde locaties warme maaltijden aanbieden voor 5 euro per persoon. De subsidie bedraagt 2,50 euro per bord. De aanbieders van de “warm onthaal” ruimtes die zelf de maaltijden bereiden (met inzet van lokale vrijwilligers/eetpunten) krijgen dezelfde subsidie. 

Gratis middagmaal voor scholieren

De regering werkt aan een voorstel om aan scholieren (warm) middageten te bieden. Zolang dat nog niet is doorgevoerd zal Maasgouw dat doen op woensdagmiddag. Die middag zal de school ook langer openblijven, zodat de scholieren (en hun ouders etc) daarna in een warme ruimte kunnen blijven. Vrijwilligers kunnen in die tijd  kunst- en muziekles of andere activiteiten aanbieden. D66 Maasgouw vraagt de gemeente om met scholen in gesprek te gaan over de wijze waarop dit kan worden gefaciliteerd.

Een Gouwpas uitreiken 

Inwoners van Maasgouw met een inkomen van maximaal 150% van het minimuminkomen krijgen een “Gouwpas” waarmee zij gratis of tegen een fors gereduceerd tarief gebruik kunnen maken van theater/bioscoop, het gouwpasassortiment in supermarkten, bepaalde sporten, de kapper, het openbaar vervoer. Met de Gouwpas kunnen zij verder bij lokale winkels oud energie slurpend witgoed omruilen voor moderne energiezuinig witgoed (conform het Nederweert initiatief) en eventueel alternatieve warmtebronnen aanschaffen. Zij kunnen eveneens bij lokale winkels 2 stuks warme kleding kopen voor zichzelf en hun kinderen (conform het Utrecht initiatief).

500,- euro tegemoetkoming energiekosten 2023 dit jaar al uitkeren 

Door de regering zijn maatregelen aangekondigd die inwoners financiële steun moeten bieden; de meeste van deze maatregelen gaan echter pas volgend jaar in. Een belangrijke steunmaatregel die voor 2023 is aangekondigd is opnieuw 1.300,– euro tegemoetkoming in de energiekosten. Gemeenten hebben de mogelijkheid om hiervan 500,– euro al dit jaar uit te keren. D66 Maasgouw roept de gemeente op om dit ook te doen, zodat alle huishoudens die hiervoor in aanmerking komen dit bedrag nog voor de kerstdagen op hun rekening hebben.

Hoe kan de gemeente deze vijf voorstellen tot een succes maken? 

De gemeente kan de financiële dekking voor deze maatregelen halen uit de post incidenteel onvoorzien / algemene reserve. D66 Maasgouw wil dat de gemeente deze vijf opties zo goed mogelijk communiceert naar al haar inwoners (via de krant, per post en social media).

Benieuwd naar de uitkomst?

De voorstellen worden dinsdagavond 4 oktober behandeld tijdens de raadsvergadering van de Gemeente Maasgouw. Deze is live te volgen via https://channel.royalcast.com/maasgouw. De vergadering start om 19:30 uur.