Hoofdstuk 3

Leren, werken & zorgen

Mensen, jong en ouder, moeten de kans krijgen om zich zoveel mogelijk te ontwikkelen. Mensen moeten werk kunnen verrichten waar ze goed in zijn. Daarom wil D66 investeren in goed en toegankelijk onderwijs voor alle leeftijden. De meeste kinderen groeien op in een fijne omgeving, waarin ze alle kansen krijgen die ze nodig hebben en problemen zich vanzelf oplossen. En ook volwassenen komen er vaak wel uit met behulp van anderen. Maar op de momenten dat het tegenzit, moet er ook steun vanuit de gemeente zijn. D66 zet daarom in op een goed sociaal vangnet. En wie zorg nodig heeft, verdient zorg van goede kwaliteit en ondersteuning, die past bij de persoonlijke situatie.

Laat iedereen vrij, maar niemand vallen

Preventie begint met goede en bereikbare voorzieningen. Om problemen te voorkomen, is preventie essentieel. De toegang tot diverse zorgverleners is in Landsmeer eenvoudig geregeld via het Middelpunt. D66 zou graag zien dat de hulp laagdrempelig, kortdurend en maatwerkgericht is. De meeste problemen kunnen namelijk effectiever in de eigen omgeving aangepakt worden, in plaats van met een eindeloze combinatie van zorgtrajecten. Het Middelpunt moet toegankelijk advies bieden en problemen vroegtijdig signaleren: klein houden wat klein is. Hierdoor kunnen kinderen, jongeren en ouderen met meer complexe problematiek de zorg krijgen die zij nodig hebben, zonder dat zij te maken krijgen met lange wachtlijsten.  

Goede schoolhuisvesting

De instandhouding van de schoolgebouwen is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de schoolbesturen en de gemeente. In de afgelopen jaren zijn diverse schoolgebouwen vernieuwd of aangebouwd. De gebouwen van de openbare scholen zijn echter verouderd. D66 vindt dat daar op korte termijn in moet worden geïnvesteerd. Het liefst zou D66 zien dat er een brede buurtschool komt, waarin alle voorzieningen van voorschoolse opvang, ontwikkeling, onderwijs, buitenschoolse opvang, sport en cultuur onder één dak worden gebracht. D66 vindt dat schoolgebouwen bijna of zelfs helemaal energieneutraal moeten zijn. Daarnaast kan de gemeente ook op schoolpleinen duurzaamheid stimuleren met het (laten) creëren van een groen aanbod van spel, het aanleggen van moestuintjes, sport en beweging

Bibliotheek Landsmeer - Beeld: D66 Landsmeer

De bibliotheek maakt ons klaar voor morgen

Openbare bibliotheken zijn een van de weinig overgebleven publieke ruimten waar mensen gratis toegang hebben. D66 ziet dit naast ‘thuis’ en ‘op school/werk’ als een belangrijke ‘derde leeromgeving’ om blijvend te ontwikkelen. De bibliotheek bevordert geletterdheid en leesplezier en werkt samen met gemeente en partners aan een geletterde samenleving. Daarnaast is de bibliotheek een goede plek om ontmoetingen en debatten te organiseren en zorgt het naast cultuurparticipatie voor een aanbod waarbij iedereen zich kan blijven ontwikkelen. De wereld wordt steeds meer digitaal. Dit biedt kansen, maar ook uitdagingen. Om te zorgen dat iedereen mee kan doen, wil D66 dat inwoners worden geholpen om digitaal vaardiger te worden. Een taak die uitstekend bij de bibliotheek past.