Welke politieke partijen in Landsmeer hebben het meeste bereikt?

Landsmeerderveld - Beeld: Nicole Groen


11.01.2022 | bron: Platform Landsmeer

Nog ruim 2 maanden, dan gaat Nederland weer naar het stembureau voor de gemeenteraadsverkiezingen. Op deze plaats in uw favoriete lokale krant vindt u tot die tijd elke week nuttige en interessante feiten die u kunnen helpen bij het maken van de juiste keuze op die dag.

Deze week achterhaalden we welke Landsmeerse partijen het meeste bereikten, welke het minst voor elkaar kregen en hoe efficiënt de partijen waren. Een van de graadmeters voor succes is het gebruik van moties. Dat zit zo: de gemeenteraad (de Raad) is de baas van de gemeente en bepaalt direct na de verkiezingen in grote lijnen het te voeren beleid. Dat wordt vervolgens uitgevoerd door het College van Burgemeester en Wethouders (B&W).
De gemeenteraad dient moties in als opdracht aan B&W, bedoeld als nieuw initiatief, of om het beleid bij te sturen. Om de scores van de Landsmeerse politieke partijen te kunnen meten, onderzochten we hoeveel moties door de gemeenteraad werden ingediend en goedgekeurd sinds de vorige verkiezingen in 2018.

In bijna vier jaar tijd werden 133 moties ingediend door de Landsmeerse politieke partijen. De eerste motie die door de huidige gemeenteraad werd ingediend, werd meteen verworpen. De motie kwam van de VVD en ging over het gelijk houden van woonlasten. Ook de meest recente motie van de Landsmeerse gemeenteraad kwam van de VVD. Daarin werd opgeroepen om in 2023 de huidige kunstgrasvelden in de gemeente te vervangen als er in 2022 voldoende geld overblijft. Deze motie werd aangenomen.

Bij de analyse van alle 133 moties viel vooral GroenLinks heel erg op. Want dat was de partij waarvan de meeste moties werden goedgekeurd door de Raad, namelijk 13 stuks. In die zin heeft GroenLinks dus van alle partijen het meeste bereikt. Opvallend genoeg was GroenLinks ook de partij waarvan de meeste moties werden ‘verworpen’, namelijk ook 13 stuks. Er werden dus net zoveel moties van GroenLinks goedgekeurd als er werden afgekeurd. Datzelfde overkwam de PvdA (4 moties aangenomen, 4 verworpen) en het CDA (1 motie aangenomen, 1 verworpen).

Na GroenLinks waren D66 en de VVD samen de partijen met de beste ‘motiescore’. Beide partijen wisten namelijk 10 moties goedgekeurd te krijgen. Onderaan de lijst bungelt het CDA, waarvan zoals gezegd maar één ingediende motie werd aangenomen.

In de top 3 van de meest efficiënte partijen komt D66 samen met Lijst Hop en Honing op de eerste plaats. Beide partijen kregen het voor elkaar dat 83% van hun moties werd aangenomen. Qua efficiency kwam Lokaal Landsmeer op de derde plek, met een score van 64%. Het minst efficiënt was Positief Landsmeer, dat 13 moties indiende en voor maar drie moties goedkeuring van de Raad kreeg.

De moties die werden ingediend maar in dezelfde vergadering weer werden ingetrokken, zijn in bovenstaande cijfers trouwens buiten beschouwing gelaten. De komende weken gaan we dieper in op het gebruik van amendementen (aanpassingen aan voorstellen van B&W) en het realiseren van verkiezingsbeloftes. Zodra alle partijen hun kandidatenlijsten hebben afgerond, gaan we die
vergelijken. En datzelfde doen we met alle verkiezingsprogramma’s.