Verdichting of geen verdichting?

Inbreiden of uitbreiden?

Ondanks dat de raad de afgelopen maanden wat minder commissievergaderingen had, gonst en bonst het in de gemeente Landsmeer. Is de ene bewonersavond over een mogelijke verdichting aan de Aalscholverstraat/Zultestraat nog niet afgelopen, of er wordt alweer een proefballon opgelaten om 21 woonboten aan de Gortesloot te plaatsen. Bezorgde inwoners trekken aan de bel bij raadsleden en de wethouder, spuwen hun gal op social media en zoeken de pers op. Of dit effectief is, moet nog blijken. Het plan voor 21 woonboten lijkt nog niet eens met de gemeente te zijn besproken en het onderzoek naar mogelijke verdichtingslocaties bevindt zich nog in een vroeg stadium. Eerst zullen de woningcorporaties Eigen Haard en Rochdale een besluit moeten nemen of het überhaupt een haalbare kaart is. 

In dit licht is het opmerkelijk dat de vorige wethouder in december 2022 in de raad meedeelde dat zij “een doorbraak had bereikt” met betrekking tot de Oude Keern, want zo ver was het dus kennelijk bij lange na nog niet. Integendeel zelfs?

In het kader van het onderzoek naar mogelijke verdichtingslocaties – iets wat al jaren op het verlanglijstje staat van zowel de woningcorporaties, de huurdersvereniging en de gemeente – zijn eerst de huurders van de betreffende locaties hierover geïnformeerd. In de diverse media en ook e-mails die D66 Landsmeer vervolgens heeft mogen ontvangen van bewoners aan de Aalscholverstraat, is te lezen dat het gaat om huurders die daar al jaren wonen en ook flink hebben geïnvesteerd in hun woning. Niet alleen hebben ze zelf het noodzakelijke onderhoud gedaan dat Eigen Haard had moeten doen, ook hebben huurders de woning uitgebouwd en mooie achtertuinen aangelegd. Het gaat om huurders die er al jaren wonen en er hun familiefeesten vieren. Huurders die dachten dat ze daar de rest van hun leven zouden blijven wonen. Niet gek dus dat het hen rauw op het dak is gevallen dat hun rijtje woningen mogelijk plaats zal maken voor een appartementencomplex met 36 sociale huurwoningen. En zeker ook niet zo gek dat deze huurders er alles aan willen doen om dit te voorkomen.
 
Bij de commissievergadering van 29 februari jl. waren er bewoners van vier woningen aan de Aalscholverstraat en een bewoner van een koopwoning aan de Pijlstaartweg om in te spreken bij de raad. Daarnaast zat niet alleen de publieke tribune, maar ook de hele foyer vol. De bijdragen waren emotioneel, maar luid en duidelijk. Er werden verschillende argumenten aangevoerd tegen de sloop/nieuwbouw en er werd een oproep gedaan om elders een geschikte locatie te vinden. Bijvoorbeeld langs de rand van het dorp. Of op de plek van de garageboxen tussen de Aalscholverstraat en Zultestraat. Er werd een suggestie gedaan om seniorenwoningen te bouwen in de Havenzathe. Op zichzelf best een idee om nog eens verder naar te kijken. 
 
De emoties van de insprekers zijn ook begrijpelijk. Maar is er andersom begrip voor het dilemma waar we voor staan?
Namelijk dat van de woningschaarste en de noodzaak om de doorstroming op gang te brengen aan de ene kant en de individuele belangen van huurders aan de andere kant? 

Er wordt vaak makkelijk verwezen naar andere locaties of plekken, “alles goed, maar niet in mijn straat”. Terwijl op veel van de genoemde plekken ook mensen (en flora & fauna) geraakt worden in hun belangen. Nog even daargelaten dat de mogelijkheden in de gemeente Landsmeer niet bepaald groot zijn en al snel tegen de grenzen aanlopen van bijvoorbeeld geluids- en fijnstofoverlast van de snelweg, milieunormen, hoogspanningsmasten,(bijzonder provinciaal) landschap, bezwaarmakende buren et cetera. En wat heeft een torenflat aan de A10 nog te maken met het dorpse en groen-landelijke karakter?

Hoewel het onderwerp nog niet voor lag in de commissie, spraken de zelfbenoemde lokale partijen zich op voorhand al ferm uit tegen de mogelijke plannen. Volgens hen betekent inbreiden nooit slopen. Even vergeten wat er vroeger bijvoorbeeld op de plek de Cassandrahof en het Wethouder Bakkersplantsoen stond? En even hun eigen verkiezingsbelofte vergeten om vooral sociale huurwoningen bij te bouwen?

We kunnen nu als raad de genoemde verdichtingslocaties bij voorbaat afschrijven en daarmee ook de mogelijkheid voor het toevoegen van 75-100 sociale huurwoningen.  Maar moeten we dan ook niet meteen eerlijk zeggen dat de mogelijkheden voor woningbouw in Landsmeer simpelweg uitgeput zijn?