D66 stapt uit coalitiegesprekken met Lokaal Landsmeer

LANDSMEER, 8 APRIL 2022 — Vandaag maakt D66 Landsmeer bekend niet langer deel te nemen aan de coalitiegesprekken onder aanvoering van Lokaal Landsmeer.

De D66-fractie is er, sinds de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart, van overtuigd geweest dat het initiatief om tot een coalitie te komen bij de grootste partij ligt. Dat doet immers recht aan de uitslag en aan de wens van de kiezer, die D66 respecteert. Echter, bijna een maand na de verkiezingen moet de fractie concluderen dat er onvoldoende basis is om tot een dergelijke samenwerking met Lokaal Landsmeer te komen.

Deze uitkomst is in de eerste plaats gebaseerd op de grote inhoudelijke verschillen tussen D66
en Lokaal Landsmeer. “Dat er inhoudelijke verschillen zijn, was van meet af aan duidelijk. De
ambitie van Lokaal Landsmeer om te bouwen in het groen staat in schril contrast met de visie
van D66. Ook zijn veel van de plannen van Lokaal Landsmeer onrealistisch of zelfs onhaalbaar.
Dat deze lokale partij hun ambities wil financieren door onder andere meer te handhaven, wat zoveel betekent als meer boetes uitschrijven, en daarmee de Landsmeerder als melkkoe wil gebruiken, gaat ons een brug te ver. Zeker in een tijd waarin we allemaal te maken hebben met torenhoge inflatie,” zegt fractievoorzitter Mandy Elfferich. “We hadden gehoopt die verschillen te overbruggen, maar het ontbreekt aan vertrouwen in het gekozen proces.”

Want naast inhoudelijke verschillen heeft D66 ook grote twijfels bij de keuzes die Lokaal
Landsmeer maakt om tot een vruchtbare samenwerking te komen. “Daar waar D66 zou kiezen voor transparantie, openbaarheid en goede gezamenlijke afstemming kiest Lokaal Landsmeer voor een eenzijdig opgelegd proces, waarin zowel de andere partijen als de kiezer benoeming van een (in)formateur door Lokaal Landsmeer, in deze fase, zonder afstemming binnen de gemeenteraad, is op z’n minst hoogst ongebruikelijk,” stelt Ellferich. “Wij geloven dat een transparant proces, in goede afstemming, de basis is van een duurzame samenwerking.”

“De Gemeente Landsmeer staat de komende jaren voor grote uitdagingen. D66 heeft daarin de
afgelopen jaren nadrukkelijk verantwoordelijkheid genomen en blijft bereid dat ook de komende jaren te doen binnen een meerderheidscoalitie. Die deur blijft dus open staan. Maar een nauwe samenwerking met Lokaal Landsmeer zit er op dit moment helaas niet in,” besluit Elfferich.