Kandidatenlijst D66 Landsmeer vastgesteld

D66 Landsmeer - Beeld: Cees Hartman

16.01.2022

De afgelopen weken hebben de leden van D66 Landsmeer gestemd op de lijst waarmee D66 meedoet aan de gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart 2022.

15 december is de lijst tijdens de ALV vastgesteld. D66-lijsttrekker Mandy Elfferich is trots op de lijst en kijkt ernaar uit om met dit mooie team een prachtig resultaat neer te zetten. ‘Het verkiezingsprogramma is gereed en wij hebben veel zin in de campagne “Samen bouwen aan een groen en duurzaam Landsmeer”’.

Voorzitter Irene Harmsen: “Onze leden hebben een mooie lijst gekozen. Al onze kandidaat-raadsleden hebben in hun werkzame leven een behoorlijke staat van dienst, zitten vol ambitie en willen zich met hart en ziel inzetten voor Landsmeer. Aan al deze D66’ers zou ik mijn stem zeker toevertrouwen”.

Leden van D66 Landsmeer konden zich tot 15 oktober 2021 kandideren. Negen kandidaten hebben zich gemeld. De lijstadviescommissie bestaande uit lijsttrekker Mandy Elfferich, voorzitter Irene Harmsen en raadslid Nicole Groen, hebben gesprekken gevoerd met alle kandidaten en een advies voor de leden opgesteld. De leden van D66 konden van 29 november tot en met 13 december hun stem over het lijstadvies uitbrengen. Dit heeft geresulteerd in een lijst met in totaal tien kandidaten.

Lijsttrekker Mandy Elfferich: “Onze kandidatenlijst bestaat uit kandidaten met een evenwichtige mix aan competenties, ervaring, nieuw elan en een diversiteit aan achtergronden. Ik kijk er enorm naar uit om mij samen met dit team in te zetten voor Landsmeer”.

De volledige D66-kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen is als volgt:
1. Mandy Elfferich
2. Bert de Ridder
3. Annet Zwaan-Schelling
4. Jeroen Burger
5. Geertje Boerma
6. Aukje Korf
7. Nico Rijpkema
8. Irene Harmsen
9. Nicole Groen
10. Bob Hilderink
____________________________
Van links naar rechts: Jeroen Burger, Nico Rijpkema, Nicole Groen, Geertje Boerma, Bert de Ridder, Mandy Elfferich, Bob Hilderink, Irene Harmsen, Annet Zwaan-Schelling