Groene Landsmeerder februari

Beeld: D66 Landsmeer

De democratische ‘watchduck’ voor Landsmeer, Den Ilp en Purmerland
45e jaargang nr. 349     februari  2022

Mandy Elfferich - Beeld: Jolanda Fisser

Als wethouder heb ik de afgelopen periode de eer gehad om op vele plekken te komen, verschillende mensen te ontmoeten, de gemeente te vertegenwoordigen en verder vooral veel te vergaderen. En oh ja, soms mocht ik ook nog weleens een toespraak houden en een lintje doorknippen. Voor mij voelt dat nog steeds als pronken met andermans werk, maar het schijnt bij de functie te horen.
 
Zo anders is dat bij de recente feestelijke opening van het respijthuis in Wijdewormer. Met mijn collega-wethouders van de gemeenten in Zaanstreek-Waterland hebben we overleggen gevoerd, een samenwerking met zorgverzekeraar/zorginstantie/ondernemer opgezet en vervolgens besloten om gezamenlijk “Het Buitenhuis” te realiseren. Het Buitenhuis is een logeerhuis voor zorgbehoevenden, waardoor mantelzorgers even ontlast worden. Het staat op een prachtige plek tussen de weilanden, met een huiselijke sfeer en waar professionele zorg op maat wordt geboden. De zeven kamers zijn vernoemd naar de verschillende betrokken gemeenten. De Landsmeer-kamer heeft uiteraard het mooiste uitzicht.
 
D66 Landsmeer heeft zelf altijd zorg gehad voor de mantelzorger. In ons vorige verkiezingsprogramma schreven we daar onder meer over: “D66 wil blijven inzetten op respijtzorg: vervangende zorg door een professional of vrijwilligers, waardoor de mantelzorger wat lucht en ruimte krijgt en de mantelzorg beter vol te houden is”.  Met het realiseren van Het Buitenhuis kunnen we een concreet punt uit ons programma afvinken en is er eindelijk een zeer tastbaar resultaat van een fijne regionale samenwerking. Maar bovenal hoop ik dat vele mantelzorgers en hun naasten de weg weten te vinden en er met veel plezier zullen verblijven. 
 

Mandy Elfferich 

Gera, Maartje, Annet en Kees - Beeld: D66 Landsmeer

Vanuit de traditie bij de lokale afdelingen van D66 in de dorpen en steden van ons land staat D66 op 14 februari even stil bij Valentijnsdag.

Hoewel deze bijzondere dag al een lange geschiedenis heeft, beleven we deze al jaren vanuit een economische perspectief. Dat doen we overigens wel vaker door de seizoenen heen. Niet omdat we niet kunnen wachten op het feestmoment, maar omdat het aanbod in de winkels ons zo heerlijk verleidt.

Terug naar de herkomst van de traditie. Sint Valentinus was een echte Italiaanse bisschop die bekend stond bij zijn betrokkenheid bij arme mensen, ouderen en kwetsbaren in de maatschappij. Hij gaf hen bloemen uit de tuin van het klooster waar hij leefde. Met dit symbolische gebaar schonk hij hen een teken van trouw en genegenheid.

Met de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022, mogen we in ons dorp een aantal nieuwe gezichten verwelkomen op de kieslijsten van VVD, Groen Links, CDA en onze eigen partij D66. Op deze Valentijnsdag wil D66 Landsmeer de nieuwkomers Gera, Maartje, Annet en Kees in de gemeentelijke politiek een hartelijk welkom heten.
We doen dit met hetzelfde gebaar als Sint Valentinus, namelijk met bloemen. Voor ons een symbolisch gebaar voor de komende vier jaar waarin we willen zeggen dat:

– We in Landsmeer willen samenwerken aan een goede relatie met jullie en jullie achterban.
– We elkaar nodig hebben om vanuit de dialoog onze diverse standpunten te onderzoeken.
– Lokale politiek gaat over samen. En over win-win.

Maar bovenal, dat je als gemeenschap iedereen vrij laat, maar niemand laat vallen. Beste nieuwe én misschien wel toekomstige collega-raadsleden, we kijken uit naar een mooie samenwerking. Fijn dat jullie erbij zijn.


Irene Harmsen

Bert de Ridder - Beeld: Cees Hartman

De gemeenteraadsverkiezingen naderen met rasse schreden. Nog vier a vijf weken en dan mogen we met z’n allen naar de stembus. Is van die gebeurtenis wat te merken? Ja, dat is het geval. Is er spanning? Wordt die gevoeld en is die ook merkbaar? Op die vragen moet helaas nee geantwoord worden. In ieder geval vind ik het te weinig. En daar is Corona natuurlijk debet aan. Er kan minder, veel minder dan vier jaar terug. Toen werd er in het winkelcentrum volop geflyerd en gediscussieerd tussen partijen en met voorbijgangers. En nog meer. Er was reuring.

Nu is er niets van dat alles. Van ‘opwinding’ is weinig te merken in de Landsmeerse samenleving. In het algemeen is er, en niet alleen in Landsmeer, in de pers en andere media opvallend weinig aandacht aan de GR2022 besteed. In ons plaatselijke sufferdje “het Kompas” en zeker bij onze politieke commentator Marc de Jong verschijnen wat prikkelende teksten en een enkel ingezonden stuk of commentaar. Bij de LOL is er een terugblik over de afgelopen raadsperiode rondom vier thema’s, waarbij de fractievoorzitters bevraagd worden om aan te geven wat de partij en fractie heeft gedaan in termen van het verkiezingsprogramma 2018. Ook komt er vanuit de LOL een lijsttrekkersdebat op 1 maart, en dan hebben we ook nog het einddebat op 6 maart rondom twee stellingen: wonen en bestuurlijke toekomst. Dit einddebat is bovendien georganiseerd door de SP.
Ik wil bij dit alles twee kanttekeningen plaatsen:

1. Allereerst het “einddebat” georganiseerd door de SP (Socialistische Partij) met ook een ‘onafhankelijke’ voorzitter van de SP. Deze partij doet niet mee aan de verkiezingen, maar organiseert wel een dergelijk debat. Ik vind dat op zijn minst vreemd. Wat voor doel steekt daarachter? Als de SP in deze kiezers wil ‘sturen’ waarom doet zij dan niet mee aan deze verkiezingen. Dit lijkt op profileren zonder verantwoordelijkheid te nemen voor uitspraken en toezeggingen. Of is de SP wellicht al bezig met de volgende verkiezingen TK2025 en GR2026?

2. Naar mijn bescheiden mening doen we het “samen met elkaar, met de andere partijen” in de raad. Soms met de een en soms met de ander en in een enkel geval met z’n allen. Zoals bekend heeft Landsmeer vijftien raadszetels. En voor een meerderheid heb je minimaal acht zetels nodig in een raadsvergadering om een voorstel of besluit erdoor te krijgen. Dat heet democratische besluitvorming. Wat je in deze verkiezings(s)t(r)ijd ziet gebeuren – en dat is op zich ook niet nieuw – is het claimgedrag. Hierbij claimen partijen successen die zij in de raad of daarbuiten op bepaalde onderwerpen hebben behaald. Hiertoe worden zij ook uitgenodigd en aangemoedigd door de desbetreffende mediavertegenwoordiger. Op zich is het ‘vraag en antwoord spel’ waaraan je meedoet in een interview (bijv. de terugblik bij de LOL) iets wat dat ook stimuleert. Maar wat ik hierin ergerlijk vind, is het feit dat er weinig nuances bij de claims worden aangegeven en dat sommige (eenpersoons) fracties wel een hele grote broek aantrekken. Die claimen een volledig item en besluit op dankzij de fractie. 

Maar laat ik positief afsluiten. Ik hoop op een mooie verkiezing waarbij iedere partij datgene haalt dat zij verdienen. Naar mijn mening verdient D66 minstens drie, maar eigenlijk vier zetels. We gaan het zien. 


Bert de Ridder

LET OP: auteursrechten ontbreken. S.v.p. de auteursrechten invullen voor deze afbeelding before using it.

Wil jij ook graag zo’n 30 km sticker van D66 voor op jouw afvalcontainer?  Neem contact met ons op via onderstaande knop. Beperkte oplage! Dus wees er snel bij.