Groene Landsmeerder december

16.01.2022

De kieslijst voor de gemeenteradsverkiezingen van maart 2022 is bekend!. D66-lijsttrekker Mandy Elfferich is trots op de lijst en kijkt ernaar uit om met dit mooie team een prachtig resultaat neer te zetten. ‘Het verkiezingsprogramma is gereed en wij hebben veel zin in de campagne “Samen bouwen aan een groen en duurzaam Landsmeer”’. In deze laatste editie van 2021 stellen de nieuwe leden op de lijst zich voor en blikt de fractievoorzitter terug op het afgelopen politieke jaar en de resultaten van D66 Landsmeer.

Bert de Ridder - Beeld: Cees Hartman

Landelijk voorspoed

Landelijk is het D66 in 2021 geweldig voor de wind gegaan en hebben we een historische verkiezingswinst geboekt. En ik hoop dat de regeringsvorming voor de partij goed uitpakt. Het regeringsprogramma van Rutte IV heeft voor velen hun gevoel een hoog D66-gehalte. Dat heeft onze Sigrid goed onderhandeld. Laten we hopen dat we hiervan ook revenuen zullen ontvangen. Bij voorkeur al bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2022. Maar eerst een terugblik op de afgelopen periode:
Financiën, financiën, financiën 

Hoewel het landelijk erg goed ging, is het op lokaal gebied geen goed jaar geweest voor D66 in 2021. Althans, in mijn ogen. Want het jaar 2021 stond politiek en bestuurlijk in het teken van Corona, Jeugdzorg en de gemeentelijke financiën. Uiteraard waren er ook andere belangrijke onderwerpen maar die raakten ondersneeuwt door de financiën. En dan vooral door het gebrek aan geld. Tot september/oktober was het daardoor kommer en kwel. Beleidsmatig kon niets. Ik wil daar niets aan afdoen; het was een periode waarin jeugdzorg en (in minder mate) corona voor flinke gaten in de gemeentelijke financiën sloeg. En ook inkomsten vielen tegen. Daarnaast zorgden enkele “lijken in de kast” en nabranders voor onheil en ramspoed. Maar de septembercirculaire bracht de ommekeer: een positieve ontwikkeling voor Landsmeer om in ieder geval in 2022 (en mogelijk ook latere jaren) weer financieel vlees op de botten te krijgen. 

Hoge verwachtingen

De gemeenteraadsverkiezingen van 2022 komt er ook voor Landsmeer aan. Ik heb daar – ondanks een twijfelperiode vanwege de vorming van Rutte IV – best hoge verwachtingen van. Niet alleen hebben we een goed, stevig en vooral D66-doordrenkt verkiezingsprogramma, maar we hebben ook een goede kandidatenlijst met Mandy Elffrich als lijsttrekker. Ook komen er een aantal onderwerpen aan, die D66 goed liggen. Politieke items die zullen gaan spelen zijn uiteraard, opnieuw, de financiën en financiële positie van Landsmeer. Die – ik heb dat al eerder aangegeven – er volgens mij beter of in ieder geval minder slecht voorstaan dan menig ander partij ons doet geloven. Daarnaast komt de Omgevingsvisie inclusief het participatietraject. Ook het groenbeleidsplan maakt daar onderdeel van uit. Het groenbeleidsplan in de volle breedte wordt een programma in de vormgeving van het omgevingsplan. Dat heeft de fractie D66 in een van de laatste raadsvergadering van 2021 nog kunnen bewerkstelligen. Verder zal de Bestuurlijke Toekomst op de agenda staan. Oostzaan en Wormerland bekijken voor de verkiezing de huidige situatie voor mogelijke opties tot fusie en/of samenwerking. Voor Waterland brengen de verkiezingen een mogelijke omslag in denken en handelen van zelfstandig naar een groen-landelijke fusie.

Groene gemeente

Laat ik met dat laatste mijn boodschap afsluiten. Met de uitgesproken hoop dat “het” er toch eindelijk van komt: Een Groen Landelijke Gemeente. En dat de gemeenteraadsverkiezingen daarvoor het startsein zal zijn. Wij gaan er open en met oog voor de belangen van de ander in, maar verliezen de belangen van onze eigen inwoners niet uit het oog. Wat D66 Landsmeer betreft gaat 2022 het begin betekenen van een mooi en vruchtbaar fusieproces.
 
Bert de Ridder 
 

Annet Zwaan-Schelling - Kandidaat kieslijst. Nummer drie op de kieslijst Beeld: Cees Hartman

Even voorstellen: Annet Zwaan- Schelling  #3

Hoe ben je bij D66 betrokken geraakt
Al sinds mijn jeugd ben ik politiek geïnteresseerd, maar nooit ben ik lid geworden van een partij. Op het moment dat Sigrid Kaag lijsttrekker werd dacht ik: D66 is wat voor mij. Alhoewel ik Mandy al langer volg als wethouder, kwam ik pas een paar maanden geleden in contact met het bestuur. Op de vraag of ik op de lijst wilde heb ik gezegd: ”jazeker”, als eerste stap om actief te worden. Niet wetende dat ik op zo’n mooie plek op de lijst zou komen.

Waarom spreekt D66 je aan?
D66 spreekt mij aan omdat zij staat voor vrijheid en het geloof dat je pas vrij bent als je de ruimte krijgt je te ontwikkelen. Daarnaast zijn voor mij de kernwaarden van D66 erg belangrijk om te kiezen voor D66. De manier waarop D66 wil omgaan met onder andere kansenongelijkheid, de aanpak van armoede en de klimaatcrisis. Ten derde staat de toon van D66 me vaak aan, vanuit de verbinding zoeken naar oplossingen voor actuele grote problemen. Dat is de manier waarop ik graag werk.

Waar hou je je doordeweeks mee bezig?
Ik ben organisatie adviseur bij het ministerie van Defensie, wat in deze tijd betekent dat ik veel thuiswerk. Sinds 2009 werk ik voor het ministerie, maar dit werk doe ik nu een jaar of 4. Na een lange tijd van bezuinigingen werd er op een zeker moment ingezet op groei. Het werd mijn taak om die groei te begeleiden. Vaak wordt er, bijvoorbeeld wanneer er conflicten ontstaan, gereageerd door te reorganiseren. De vraag is: Hoe kun je nu verbeteren zonder reorganisatie? Wat is daar nu voor nodig? Met zulke vragen hou ik me bezig.

M’n thuis is dat ik ben getrouwd en samen hebben we 2 kinderen. Beide zitten ze op basisschool de Stap. Daar vind ik het heel leuk om betrokken te zijn bij activiteiten. Helaas is het aantal activiteiten dat nu door kan gaan minimaal. Elke keer is het zoeken (en vinden) van een online alternatief. Het bemoedigende van afgelopen jaar is dat we met een paar ouders een schuiltuin zijn gestart. Heel klein, maar heel bemoedigend.

Heb je nog hobby’s?
Juist nu ik veel thuiswerk waardeer ik elke vorm van beweging. Op maandag en donderdag bootcampen bij ACW of op het parkeerterrein voor de sportvelden. Ook lekker wandelen in het Twiske en op de fiets naar de Westerkerk om me in te zetten als klokkenluider (echt 😉 en jeugdouderling.

Wat wil je veranderen?
Ik spreek met uit voor goed en toegankelijk basis en middelbaar onderwijs in Landsmeer en Amsterdam. Daarnaast is het de toon die de muziek maakt. Juist in deze tijd waarin de tegenstellingen uitvergroot lijken te worden, wil ik me inzetten om tegenstellingen te verkleinen en te streven naar een harmonieus en duurzaam Landsmeer. 

Annet Zwaan- Schelling, nummer 3 op de lijst

Geertje Boerma - Kandidaat kieslijst Beeld: Cees Hartman

Even voorstellen: Geertje Boerma #5
 
Hoe ben je bij D66 betrokken geraakt?
Voor zover ik me kan herinneren heb ik politiek altijd interessant en leuk gevonden. Dat komt denk ik wel door mijn vader: Nico Boerma. Hij was jarenlang betrokken bij de lokale politiek in Landsmeer, onder andere als raadslid voor D66 en lid van de monumentencommissie. Helaas is hij er niet meer, maar hij zou glimmen van trots bij het zien van dit artikel. 

Waarom spreekt D66 je aan?
D66 krijgt dingen voor elkaar. Wij pakken problemen aan, zoals we deze raadsperiode hebben gedaan. Door meer festivals en overnachtingen in het Twiske te voorkomen. Door te zorgen voor het sociaal vangnet als mensen het niet meer redden. Door met succes te strijden voor het behoud van natuur en groen. En door te investeren in goed en toegankelijk onderwijs voor alle leeftijden. D66 sluit ook niet de ogen voor dingen die minder goed gaan, zoals sociale woningbouw.  
 
Waar hou je je doordeweeks mee bezig?
Na vele jaren in verschillende rollen werkzaam bij de gemeente, heb ik dit jaar de overstap naar de politie gemaakt. In mijn rol als strategisch adviseur bij de eenheid Amsterdam adviseer ik de politiechef over politiek bestuurlijke zaken. 
 
Heb je nog hobby’s?
In mijn vrije tijd sport ik graag, bijvoorbeeld hardlopen of fietsen. Uiteraard in het Twiske. Met mijn zoon Matthias speel ik graag spelletjes of wandel ik door het bos. Lekker eten en drinken en naar de film gaan is ook favoriet! 
 
Waar wil je een bijdrage aan leveren?
Ik wil graag een bijdrage leveren aan een fractie, die lef en durf heeft om voorstellen van het college kritisch te controleren en die ook zelf initiatiefvoorstellen doet. Een fractie die kan afstappen van de waan van de dag om zo zelf de agenda meer te bepalen. Het is daarbij belangrijk onderwerpen te agenderen waar de komende jaren keuzes in moeten worden gemaakt. Denk bijvoorbeeld aan de bestuurlijke toekomst van Landsmeer. Tot slot wil ik bijdragen aan een fractie die in staat is bij zichzelf te blijven en weloverwogen D66 keuzes maakt; Samen een groen en duurzaam Landsmeer!


Geertje Boerma, nummer 5 op de lijst

Jeroen Burger - Kandidaat kieslijst Beeld: Cees Hartman

Even voorstellen: Jeroen Burger #4

Hoe ben je bij D66 betrokken geraakt?
De winst die rabiaat rechts boekte bij de Provinciale Statenverkiezingen in 2019 was voor mij aanleiding om lid te worden van D66. Maar de voorkeur voor het sociaal liberale gedachtegoed kwam in mijn stemgedrag al langer tot uiting. Als lid van D66 wil ik een bijdrage leveren aan de politieke richting die mij wél aanspreekt. Om het niet alleen te laten bij het overmaken van de contributie, heb ik D66 congressen en dit jaar de ALV van onze afdeling in Landsmeer bezocht. En van het een kwam het ander.


Waarom spreekt D66 je aan?
Vrijheid en gelijkheid zijn voor mij dé essentiële begrippen uit het sociaal-liberalisme. Belangrijk vind ik de nadruk die D66 legt op het ieder de mogelijkheid te geven zich te ontwikkelen om zo zelf invulling te geven aan die vrijheid. Het motto ‘Laat iedereen vrij, maar niemand vallen’ geeft voor mij heel goed de relatie weer tussen vrijheid en verbondenheid.
Daarnaast staat de toon van D66 me aan. Die ervaar ik als redelijk en niet polariserend. Dat hoeft een stevig debat overigens niet in de weg te staan, al was het maar om standpunten duidelijk over het voetlicht te brengen. Relativeren en nuanceren kan altijd nog en daarbij is humor voor mij een voorwaarde.
 
Waar houd je je doordeweeks mee bezig?
De meeste tijd gaat op aan ‘regulier’ werk. Ik ben bij Ahold Delhaize verantwoordelijk voor de arbeidsverhoudingen in Nederland. Dat behelst o.a. onderhandelen over cao’s en het onderhouden van contacten met vakbonden en ondernemingsraden. Daarnaast vertegenwoordig ik het bedrijf bij ministeries, de politiek en werkgeversorganisaties.
 
Heb je nog hobby’s?
Gelukkig doe ik ook genoeg andere leuke dingen dan werken, ook doordeweeks. Bijvoorbeeld vrienden zien. Ook lees ik kranten en diverse bladen, en bij vlagen pakt fotografie me. Een sportieve rode draad door mijn leven is fietsen. In de zomer fiets ik, als het kan, op de bonnefooi naar een bestemming binnen Europa. Verder ben ik altijd wel bezig met een boek. Zo heb ik net een boek gelezen over een expeditie eind 19e eeuw naar de Zuidpool – een continent dat me om onduidelijke redenen fascineert. Daar zou ik graag nog eens naar toe willen, maar wat het klimaat betreft is dat nu geen goed idee. Ik troost me met de gedachte dat het bezit van de zaak het eind van het vermaak kan zijn.
 
Wat wil je veranderen?
Landsmeer is een prachtige gemeente met een voor de Randstad bijzondere combinatie van wonen, bedrijvigheid en natuur. Ik voel me betrokken bij onze gemeenschap. En dan met name waar het gaat om thema’s als onderwijs, klimaat en de kwaliteit van samenleven. Die thema’s vind je ook terug in ons verkiezingsprogramma. Denk aan het investeren in schoolgebouwen en het ondersteunen van het verenigingsleven. Duurzaamheid staat daarbij centraal, niet alleen voor het klimaat maar ook van sociale verbanden. Daarnaast staan er ook andere belangrijke onderwerpen op de agenda zoals wonen en de bestuurlijke toekomst van de gemeente. 
Als de kiezer het wil zet ik me graag in voor het nog mooier en sterker maken van Landsmeer.

Jeroen Burger, nummer 4 op de lijst

Irene Harmsen - voorzitter Beeld: Cees Hartman

Onze voorzitter Irene Harmsen zet in een recent interview met de LOL ‘bomenbomenbomen’ naast het ‘bouwenbouwenbouwen’ in een duo interview met de VVD. Volgens D66 kan werken aan de woonbehoefte heel goed binnenstedelijk en in de regio. Zo behouden wij een gezonde groene leefomgeving. .Luister hier naar het hele interview. 

Landsmeer - Beeld: D66 Landsmeer

Oproep steun de verkiezingscampagne!

Bent u geïnspireerd geraakt door het enthousiasme van  Annet, Geertje en Jeroen? Wilt u op een of andere manier bijdragen aan de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen 2022? Neem dan contact met ons op via onderstaande knop. Wij kijken uit naar uw ideeën/ bijdragen. 

De verkiezingscampagne voor maart 2022 is begonnen. Wil jij dat er met lokale betrokkenheid, verstand en op basis van feiten wordt gewerkt aan actuele vraagstukken als verkeersveiligheid, wonen en natuurbehoud? Help ons mee, er zijn vele manieren waarop je kunt bijdragen!