D66 Landsmeer neemt het initiatief: samen voor een stabiel en betrouwbaar bestuur

Na een rumoerige week, waarin de bestuurlijke chaos nog groter is geworden dan die al was, heeft D66 Landsmeer de stand van zaken opgemaakt. De coalitie van Lokaal Landsmeer, GroenLinks, Positief Landsmeer en CDA, is definitief geklapt. Het college van B&W met wethouder Van Boeijen en wethouder Heinrich is demissionair. De vuile was is buiten gehangen. De persoonlijke aanvallen op individuele raadsleden en de burgemeester zijn dagelijkse kost. En de ongefundeerde beschuldigingen richting de ambtelijke organisatie gaan onverminderd door. Het is hoog tijd voor verandering. 
 

Verantwoordelijkheid

Wij kunnen daarom niet anders dan de verantwoordelijkheid te nemen die er van ons wordt verwacht. We nemen het initiatief om tot een stabiele meerderheidscoalitie te komen en zullen de komende week de Landsmeerse VVD, GroenLinks, PvdA en CDA uitnodigen om daarover met elkaar in gesprek te gaan. 
 

Fractievoorzitter Mandy Elfferich:  “Ik heb goede hoop dat we met deze partijen een stabiele coalitie kunnen vormen waarin we met onderling respect samenwerken op basis van vertrouwen en integriteit. Inhoudelijke verschillen mogen er zijn. Sterker nog, die moeten er zijn. Het uitgangspunt is immers altijd hetzelfde: een gemeente die een fijne en gezonde leefomgeving biedt voor al haar inwoners. Dat bereik je alleen maar met een brede vertegenwoordiging.”
 

De insteek van D66 Landsmeer is gericht op samenwerking. Daarom zal het verdere proces in overleg met de andere partijen worden bepaald. Het streven is wel om op korte termijn tot overeenstemming te komen. De inwoners hebben recht op een stabiel en betrouwbaar bestuur, dat snel aan de slag kan.