D66 Landsmeer gaat voor een stabiel bestuur in onze drie kernen

D66 Landsmeer maakt zich grote zorgen over de manier waarop Landsmeer de afgelopen tijd is bestuurd. Na de verkiezingsuitslag hebben wij ons bescheiden opgesteld en het initiatief om tot een coalitie te komen aan de grootste partij gelaten. Helaas hebben we moeten vaststellen dat er al binnen een half jaar een bestuurlijke chaos is ontstaan. Een cultuur waarin ambtenaren worden beschuldigd van het achterhouden van informatie en worden betiteld als ‘onderkoninkjes’. Een cultuur waarin een wethouder zich actief bemoeit met mogelijke ontwikkelingen die ook haar eigen gronden betreffen, die niet bereikbaar en niet transparant is, die ambtenaren voor de bus gooit en die weigert de media te woord te staan. D66 Landsmeer neemt nadrukkelijk afstand van de uitlatingen die door Lokaal Landsmeer en diens ex-wethouder zijn gedaan over de ambtelijke organisatie. Wij maken ons daar ernstige zorgen over en zullen die ook overbrengen aan de Commissaris van de Koning, Arthur van Dijk.
 

Goed bestuur

Fractievoorzitter Mandy Elfferich:  “In de afgelopen periode hebben wij onze verantwoordelijkheid al genomen. D66 heeft in oktober 2022 samen met de andere oppositiepartijen VVD en PvdA het vertrouwen in Marion Breij opgezegd. Dat was de eerste keer dat wij een rode kaart hebben moeten trekken. Daarna hebben wij steeds misstanden in de raad aan de kaak gesteld. Niet om de wethouder te laten struikelen of de coalitie te laten klappen, maar omdat we willen dat Landsmeer op een goede manier bestuurd wordt”. 

Versnippering

Er is sinds het vertrek uit de coalitie van Groen Links op zaterdag 21 januari een demissionair college. Daarnaast heeft een Groen Links-raadslid zich van de partij afgesplitst om een eigen onafhankelijke zetel in te nemen in de gemeenteraad. Met verdere versplintering van het politieke speelveld tot gevolg. Dat maakt het nemen van besluiten voor de inwoners van onze gemeente alleen maar complexer. 

Verantwoordelijkheid

Er wordt van D66 Landsmeer, als tweede partij in de raad, verwacht dat we verantwoordelijkheid nemen. We zullen ons de komende week beraden of en, zo ja, hoe we een bijdrage kunnen leveren aan een stabiel bestuur die staat en gaat voor de belangen van de gemeente en haar inwoners.