Duidingsdebat gemeenteraadsverkiezingen 2022

De verkiezingen zitten erop, het echte werk begint nu.

Na een campagne die langzaam op gang kwam, maar nog wel met een enerverend LOL-debat en tenslotte, zeker voor CDA, een spannende uitslagenavond, zitten we nu in een nieuwe samenstelling bij elkaar. Wij willen allereerst iedereen van harte feliciteren met de verkregen zetels en natuurlijk in het bijzonder Lokaal Landsmeer als winnaar, PvdA met de kleine stijging en GroenLinks als geconsolideerde partij.  

Wij zijn blij dat ook D66 zich gehandhaafd heeft met drie zetels. Door de corona-maatregelen hebben we onze inwoners & achterban de afgelopen periode veel minder kunnen zien en spreken dan ons lief is en we zien dat ook terug in de uitslagen. Er waren dit keer geen stembureaus in de scholen, waar D66 traditioneel veel stemmen haalt, en op de andere stembureaus in de Havenzathe en Luijendijk zijn fors minder stemmen uitgebracht. Wij putten niettemin uit deze uitslag vertrouwen in onze fractie en in de stabiele bijdrage die we in het bestuur hebben geleverd. 

Stabiel bestuur staat voorop

Acht jaar geleden is op initiatief van D66 voor het eerst een breed raadsprogramma vastgesteld. Na een succesvolle aftrap in 2018 met ook nog openbare pitches voor het wethouderschap, is het in de afgelopen periode in onze ogen helaas iets minder goed uit de verf gekomen. Daar zal ook de financiële positie van de gemeente debet aan zijn geweest. De komende periode vraagt van het bestuur een meer duidelijke richting en keuzes. Lokaal Landsmeer is nu als grootste partij aan zet. We hebben inmiddels een proces-voorstel mogen ontvangen, waarvoor dank. De daarin genoemde extreme versimpeling van complexe problemen, waar de partijen op zouden mogen reageren, geeft ons echter een wat ongemakkelijk gevoel. Met zwart-wit denken komen we er niet. Bovendien zijn ook andere dan de genoemde zaken aan de orde. De opgaven ter zake de energietransitie, het tegengaan van de woningnood, de bestuurlijke toekomst, zijn groot en vragen om een goed & stabiel bestuur. Dit moeten we dan ook gezamenlijk met elkaar formeren. Over deze opgaven moet het gesprek gevoerd worden en onderzocht worden welke ruimte er is, zowel inhoudelijk als onderling. Daarom doet D66 nogmaals de oproep tot openbaarheid en transparantie, zowel als het gaat om de gesprekken over het programma als in de discussies de komende vier jaar.

Speerpunten D66

Wat D66 betreft worden in het programma in ieder geval de thema’s benoemd die de komende tijd prioriteit hebben. Prioritering is nodig, vanwege de beperkte financiën en de beperkte ambtelijke capaciteit.

De speerpunten van D66 zijn in ieder geval:

Verduurzaming en vergroening

Samen met de inwoners versneld overgaan tot het klimaatbestendig maken van de wijken.

Verbeteren verkeersveiligheid

Met name op het Lint. We zetten in op een maximum snelheid van 30 km/uur en op maatregelen, waaronder op het kruispunt IJdoornlaan/Zuideinde.

Investeren in de openbare schoolgebouwen

Het vaststellen van de Omgevingsvisie

Inclusief een visie op het buitengebied.

Een helder participatiebeleid

Dit is een must bij het vaststellen van de Omgevingsvisie. In elk participatietraject moet vooraf duidelijk worden gecommuniceerd welk doel het heeft en welke invloed de inwoners hebben. Door een goede participatie wordt draagvlak voor besluiten en beleid groter.

Actualisatie van de Woonvisie

Deze loopt af in 2024, maar er staan reeds diverse woningbouwprojecten op de planning. Dus er wordt sowieso gebouwd. Vervolgens moet bekeken worden wat er binnenstedelijk nog benut kan worden en aan welke woonvormen behoefte is.

Een besluit over de bestuurlijke toekomst

Al vanaf 2014 is er veel gepraat en zijn er diverse pogingen gedaan om tot een uitbreiding van de samenwerking met de omliggende gemeenten te komen. Over een jaar zullen we echt de balans moeten opmaken en een definitief besluit moeten nastreven. 

Het zijn inhoudelijke opgaven die van groot belang zijn voor Landsmeer en die wij grotendeels ook bij de andere partijen hebben gehoord. Op inhoud verschillen de partijen. De zetelverdeling in de raad maakt bovendien dat er altijd minimaal drie partijen nodig zijn voor een meerderheid. D66 vertrouwt erop dat dit juist zal zorgen voor een evenwichtige raad en dito besluitvorming. We hopen dat de verkiezingskoorts is gezakt en het realisme teruggekeerd. Bij deze roept D66 dan ook op tot respect voor elkaar, voor onze inwoners en voor onze ambtelijke organisatie. We moeten het samen doen.